UNWE

Конкурси за професори


Решение на Академичния съвет АС № 2/19 - 21.04.2018 г.
Обявен в "Държавен вестник" бп. 36 от 27.04.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 07.09.2018
Наименование на конкурса Организация и управление извън сферата на материалното производство (Народопсихология, История на българската журналистика)
Професионално направление Обществени комуникации и информационни науки
Научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (Народопсихология, История на българската журналистика)
Катедра Медии и обществени комуникации
Факултет Икономика на инфраструктурата
Кандидати доц. д.н. Ивайло Христов Христов
Доклад на научното жури 08.10.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност професор


Решение на Академичния съвет АС № 2/19 - 21.04.2018 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 36 от 27.04.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 07.09.2018
Наименование на конкурса Финанси, парично обръщени, кредит и застраховка (Корпоративни финанси и Оценка на предприятия)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Корпоративни финанси и Оценка на предприятия)
Катедра Финанси
Факултет Финансово-счетоводен факултет
Кандидати доц. д-р Димитър Ненков Ненков
Доклад на научното жури 08.10.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност професор


Решение на Академичния съвет АС № 2/19 - 21.04.2018 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 36 от 27.04.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 07.09.2018
Наименование на конкурса Организация и управление извън сферата на материалното производство (Интелектуална собственост)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (ИНтелектуална собственост)
Катедра Творчески индустрии и интелектуална собственост
Факултет Бизнес факултет
Кандидати доц. д-р Мария Ананиева Маркова
Доклад на научното жури 08.10.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност професор


Решение на Академичния съвет АС № 2/19 -21.04.2018 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 36 от 27.04.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 05.09.2018
Наименование на конкурса Икономика и управление (Стопанска логистика)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Икономика и управление (Стопанска логистика)
Катедра Логистика
Факултет Икономика на инфраструктурата
Кандидати доц. д-р Мирослава Атанасова Раковска
Доклад на научното жури 04.10.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност професор


Решение на Академичния съвет АС № 2/19 - 21.04.2018 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 36 от 27.04.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 31.08.2018
Наименование на конкурса Икономика и управление (Екоикономика)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Икономика и управление (Екоикономика)
Катедра Икономика на природните ресурси
Факултет Бизнес факултет
Кандидати доц. д-р Елка Славчева Василева
Доклад на научното жури 02.10.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност професор


Решение на Академичния съвет №2/19-21.04.2018 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 36 от 27.04.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 31.08.2018
Наименование на конкурса Икономика и управление (Екоикономика)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Икономика и управление (Екоикономика)
Катедра Икономика на природните ресурси
Факултет Бизнес факултет
Кандидати доц. д-р Даниела Николова Иванова
Доклад на научното жури 02.10.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност професор


Решение на Академичния съвет АС № 2/19 - 21.04.2018 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 36 от 27.04.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 17.08.2018
Наименование на конкурса Организация и управление извън сферата на материалното производство (Интелектуална собственост и култура)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (Интелектуална собственост и култура)
Катедра Творчески индустрии и интелектуална собственост
Факултет Бизнес факултет
Кандидати доц. д-р Владя Бориславова Борисова
Доклад на научното жури 19.09.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност професор


Решение на Академичния съвет АС № 8/13.12.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 7 от 19.01.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 02.05.2018
Наименование на конкурса Икономика и управление (икономика на транспорта)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Икономика и управление (икономика на транспорта)
Катедра Икономика на транспорта
Факултет Икономика на инфраструктурата
Кандидати доц. д-р Христина Лазарова Николова
Доклад на научното жури 15.05.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност професор


Решение на Академичния съвет АС № 8/13.12.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 7 от 19.01.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 30.04.2018
Наименование на конкурса Икономика и управление (екоикономика)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Икономика и управление (екоикономика)
Катедра Икономика на природните ресурси
Факултет Бизнес факултет
Кандидати доц. д-р Албена Тодорова Краева - Митева
Доклад на научното жури 29.05.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност професор


Решение на Академичния съвет АС № 8/13.12.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 7 от 19.01.2018 г.
Дата на публикуване в сайта 10.04.2018
Наименование на конкурса Организация и управление на производството (лидерство на маркетинга)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Организация и управление на производството (лидерство на маркетинга)
Катедра Индустриален бизнес
Факултет Бизнес факултет
Кандидати доц. д-р Николай Христов Щерев
Доклад на научното жури 27.04.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност професор


Решение на Академичния съвет АС № 5/12.07.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 69/25.08.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 15.12.2017
Наименование на конкурса Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност)
Катедра Счетоводство и анализ
Факултет Финансово-счетоводен
Кандидати доц. д-р Румяна Савова Пожаревска
Доклад на научното жури 15.01.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност професор


Решение на Академичния съвет АС № 5/12.07.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 69/25.08.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 05.12.2017
Наименование на конкурса Социология (социология на конфликтите)
Професионално направление Социология, антропология и науки за културата
Научна специалност Социология (социология на конфликтите)
Катедра Икономическа социология
Факултет Общоикономически
Кандидати доц. д-р Мария Георгиева Стоянова
Доклад на научното жури 11.12.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност професор


Решение на Академичния съвет АС № 5/07.12.2016 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1/03.01.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 24.04.2017
Наименование на конкурса Организация и управление извън сферата на материалното производство (основи на публичната администрация, сравнителна публична администрация)
Професионално направление Администрация и управление
Научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (основи на публичната администрация, сравнителна публична администрация)
Катедра Публична администрация
Факултет Управление и администрация
Кандидати доц. д-р Поля Стоянова Кацамунска
Доклад на научното жури 22.05.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност професор


Решение на Академичния съвет АС № 3/13.07.2016 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 64/16.08.2016 г.
Дата на публикуване в сайта 14.11.2016
Наименование на конкурса Маркетинг (комуникационна политика и онлайн мърчандайзинг)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Маркетинг (комуникационна политика и онлайн мърчандайзинг)
Катедра Маркетинг и стратегическо планиране
Факултет Управление и администрация
Кандидати доц. д-р Христо Иванов Катранджиев
Доклад на научното жури 28.11.2016 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност професор


Решение на Академичния съвет АС № 3/13.07.2016 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 64/16.08.2016 г.
Дата на публикуване в сайта 08.11.2016
Наименование на конкурса Маркетинг (управление на маркетинга)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Маркетинг (управление на маркетинга)
Катедра Маркетинг и стратегическо планиране
Факултет Управление и администрация
Кандидати доц. д-р Пенчо Митев Иванов
Доклад на научното жури 28.11.2016 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност професор


Решение на Академичния съвет АС № 6/02.12.2015 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 2/08.01.2016 г.
Дата на публикуване в сайта 20.04.2016
Наименование на конкурса Маркетинг (маркетингово планиране и маркетинг на финансови услуги)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Маркетинг (маркетингово планиране и маркетинг на финансови услуги)
Катедра Маркетинг и стратегическо планиране
Факултет Управление и администрация
Кандидати доц. д-р Галина Пенчева Младенова
Доклад на научното жури 14.05.2016 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност професор


 

УНСС, Дирекция "Наука", Дирекция "ИТ", 2019