UNWE

Конкурси за професори


Решение на Академичния съвет АС № 5/12.07.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 69/25.08.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 15.12.2017
Наименование на конкурса Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност)
Катедра Счетоводство и анализ
Факултет Финансово-счетоводен
Кандидати доц. д-р Румяна Савова Пожаревска
Доклад на научното жури 15.01.2018 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност професор


Решение на Академичния съвет АС № 5/12.07.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 69/25.08.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 05.12.2017
Наименование на конкурса Социология (социология на конфликтите)
Професионално направление Социология, антропология и науки за културата
Научна специалност Социология (социология на конфликтите)
Катедра Икономическа социология
Факултет Общоикономически
Кандидати доц. д-р Мария Георгиева Стоянова
Доклад на научното жури 11.12.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност професор


Решение на Академичния съвет АС № 5/07.12.2016 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1/03.01.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 24.04.2017
Наименование на конкурса Организация и управление извън сферата на материалното производство (основи на публичната администрация, сравнителна публична администрация)
Професионално направление Администрация и управление
Научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (основи на публичната администрация, сравнителна публична администрация)
Катедра Публична администрация
Факултет Управление и администрация
Кандидати доц. д-р Поля Стоянова Кацамунска
Доклад на научното жури 22.05.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност професор


Решение на Академичния съвет АС № 3/13.07.2016 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 64/16.08.2016 г.
Дата на публикуване в сайта 14.11.2016
Наименование на конкурса Маркетинг (комуникационна политика и онлайн мърчандайзинг)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Маркетинг (комуникационна политика и онлайн мърчандайзинг)
Катедра Маркетинг и стратегическо планиране
Факултет Управление и администрация
Кандидати доц. д-р Христо Иванов Катранджиев
Доклад на научното жури 28.11.2016 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност професор


Решение на Академичния съвет АС № 3/13.07.2016 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 64/16.08.2016 г.
Дата на публикуване в сайта 08.11.2016
Наименование на конкурса Маркетинг (управление на маркетинга)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Маркетинг (управление на маркетинга)
Катедра Маркетинг и стратегическо планиране
Факултет Управление и администрация
Кандидати доц. д-р Пенчо Митев Иванов
Доклад на научното жури 28.11.2016 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност професор


Решение на Академичния съвет АС № 6/02.12.2015 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 2/08.01.2016 г.
Дата на публикуване в сайта 20.04.2016
Наименование на конкурса Маркетинг (маркетингово планиране и маркетинг на финансови услуги)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Маркетинг (маркетингово планиране и маркетинг на финансови услуги)
Катедра Маркетинг и стратегическо планиране
Факултет Управление и администрация
Кандидати доц. д-р Галина Пенчева Младенова
Доклад на научното жури 14.05.2016 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност професор


 

УНСС, Дирекция "Наука", Дирекция "ИТ", 2018