UNWE

Конкурси за доценти


Решение на Академичния съвет АС № 5/12.07.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 69/25.08.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 11.01.2018
Наименование на конкурса История на икономическите теории
Професионално направление Икономика
Научна специалност История на икономическите теории
Катедра Политическа икономия
Факултет Общоикономически
Кандидати гл. ас. д-р Румен Любенов Андреев
Доклад на научното жури
Резултат от гласуване на Факултетен съвет


Решение на Академичния съвет АС № 5/12.07.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 69/25.08.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 15.12.2017
Наименование на конкурса Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност)
Катедра Счетоводство и анализ
Факултет Финансово-счетоводен
Кандидати гл. ас. д-р Михаил Желязков Мусов
Доклад на научното жури
Резултат от гласуване на Факултетен съвет


Решение на Академичния съвет АС № 5/12.07.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 69/25.08.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 12.12.2017
Наименование на конкурса Финансово право
Професионално направление Право
Научна специалност Финансово право
Катедра Публичноправни науки
Факултет Юридически
Кандидати гл. ас. д-р Нина Стефанова Чилова
Доклад на научното жури
Резултат от гласуване на Факултетен съвет


Решение на Академичния съвет АС № 5/12.07.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 69/25.08.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 11.12.2017
Наименование на конкурса Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (корпоративни финанси и инвестиции)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (корпоративни финанси и инвестиции)
Катедра Финанси
Факултет Финансово-счетоводен
Кандидати гл. ас. д-р Евгени Райков Райков
Доклад на научното жури
Резултат от гласуване на Факултетен съвет


Решение на Академичния съвет АС № 5/12.07.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 69/25.08.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 07.12.2017
Наименование на конкурса Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (банково дело и парична теория и парична политика)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (банково дело и парична теория и парична политика)
Катедра Финанси
Факултет Финансово-счетоводен
Кандидати гл. ас. д-р Ирина Петкова Казанджиева - Йорданова
Доклад на научното жури
Резултат от гласуване на Факултетен съвет


Решение на Академичния съвет АС № 5/12.07.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 69/25.08.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 06.12.2017
Наименование на конкурса Световно стопанство и МИО (международен бизнес - глобални вериги за доставка)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Световно стопанство и МИО (международен бизнес - глобални вериги за доставка)
Катедра Международни икономически отношения и бизнес
Факултет Международна икономика и политика
Кандидати гл. ас. д-р Доброслав Емилов Моллов
Доклад на научното жури
Резултат от гласуване на Факултетен съвет


Решение на Академичния съвет АС № 5/12.07.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 69/25.08.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 05.12.2017
Наименование на конкурса Световно стопанство и МИО (международен маркетинг)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Световно стопанство и МИО (международен маркетинг)
Катедра МИО и бизнес
Факултет Международна икономика и политика
Кандидати гл. ас. д-р Александър Трайков Христов
Доклад на научното жури
Резултат от гласуване на Факултетен съвет


Решение на Академичния съвет АС № 5/12.07.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 69/25.08.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 04.12.2017
Наименование на конкурса Политология (международни отношения: европейска политика на България)
Професионално направление Политически науки
Научна специалност Политология (международни отношения: европейска политика на България)
Катедра Международни отношения
Факултет Международна икономика и политика
Кандидати гл. ас. д-р Бойко Маринов Вълчев
Доклад на научното жури
Резултат от гласуване на Факултетен съвет


Решение на Академичния съвет АС № 5/12.07.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 69/25.08.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 04.12.2017
Наименование на конкурса Политическа икономия (микроикономика и макроикономика)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Политическа икономия (микроикономика и макроикономика)
Катедра Икономикс
Факултет Общоикономически
Кандидати гл. ас. д-р Ивайло Дончев Беев
Доклад на научното жури 11.12.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 5/12.07.2017 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 69/25.08.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 01.12.2017
Наименование на конкурса Икономика и управление (икономика на отбраната)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Икономика и управление (икономика на отбраната)
Катедра Национална и регионална сигурност
Факултет Икономика на инфраструктурата
Кандидати гл. ас. д-р Георги Георгиев Пенчев
Доклад на научното жури 12.12.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 5/07.12.2016 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1/03.01.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 19.04.2017
Наименование на конкурса Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (финансов контрол)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (финансов контрол)
Катедра Финансов контрол
Факултет Финансово-счетоводен
Кандидати гл. ас. д-р Миглена Антонова Павлова
Доклад на научното жури 08.05.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 5/07.12.2016 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1/03.01.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 18.04.2017
Наименование на конкурса Регионално развитие (регионални пазарни институции)
Професионално направление Администрация и управление
Научна специалност Регионално развитие (регионални пазарни институции)
Катедра Регионално развитие
Факултет Управление и администрация
Кандидати гл. ас. д-р Николай Иванов Цонков
Доклад на научното жури 17.05.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС 5/07.12.2016 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1/03.01.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 12.04.2017
Наименование на конкурса Икономика и управление (екоикономика)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Икономика и управление (екоикономика)
Катедра Икономика на природните ресурси
Факултет Бизнес
Кандидати гл. ас. д-р Стилиян Светославов Стефанов
Доклад на научното жури 12.05.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 5/07.12.2016 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 1/03.01.2017 г.
Дата на публикуване в сайта 07.04.2017
Наименование на конкурса Социология (социология на медиите и масовите комуникации)
Професионално направление Социология, антропология и науки за културата
Научна специалност Социология (социология на медиите и масовите комуникации)
Катедра Икономическа социология
Факултет Общоикономически
Кандидати гл. ас. д-р Катя Живкова Михайлова
Доклад на научното жури 04.05.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 3/13.07.2016 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 64/16.08.2016 г.
Дата на публикуване в сайта 16.01.2017
Наименование на конкурса Приложение на изчислителната техника в икономиката (бизнес интелигентни системи и извличане на знания от данни (Data Mining))
Професионално направление Икономика
Научна специалност Приложение на изчислителната техника в икономиката (бизнес интелигентни системи и извличане на знания от данни (Data Mining))
Катедра Информационни технологии и комуникации
Факултет Приложна информатика и статистика
Кандидати гл. ас. д-р Дорина Петрова Кабакчиева
Доклад на научното жури 06.02.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академична длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 3/13.07.2016 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 64/16.08.2016 г.
Дата на публикуване в сайта 16.01.2017
Наименование на конкурса Граждански процес
Професионално направление Право
Научна специалност Граждански процес
Катедра Частноправни науки
Факултет Юридически
Кандидати ас. д-р Атанас Симеонов Иванов
доц. д-р Таня Панайотова Градинарова
Доклад на научното жури 24.01.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет доц. д-р Таня Панайотова Градинарова е избрана на академичната длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 3/13.07.2016 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 64/16.08.2016 г.
Дата на публикуване в сайта 06.01.2017
Наименование на конкурса Статистика и демография (статистически контрол на качеството)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Статистика и демография (статистически контрол на качеството)
Катедра Статистика и иконометрия
Факултет Приложна информатика и статистика
Кандидати гл. ас. д-р Александър Цветанов Найденов
Доклад на научното жури 14.02.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академична длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 3/13.07.2016 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 64/16.08.2016 г.
Дата на публикуване в сайта 03.01.2017
Наименование на конкурса Международно частно право
Професионално направление Право
Научна специалност Международно частно право
Катедра Частноправни науки
Факултет Юридически
Кандидати гл. ас. д-р Диана Маринова Маринова
Доклад на научното жури 01.02.2017 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 3/13.07.2016 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 64/16.08.2016 г.
Дата на публикуване в сайта 01.12.2016
Наименование на конкурса Световно стопанство и МИО (международен маркетинг и бизнес)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Световно стопанство и МИО (международен маркетинг и бизнес)
Катедра Международни икономически отношения и бизнес
Факултет Международна икономика и политика
Кандидати гл. ас. д-р Антоанета Христова Дънешка
Доклад на научното жури 19.12.2016 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 3/13.07.2016 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 64/16.08.2016 г.
Дата на публикуване в сайта 01.12.2016
Наименование на конкурса Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. МЛФ)
Професионално направление Педагогика на обучението по физическо възпитание
Научна специалност Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. МЛФ)
Катедра Физическо възпитание и спорт
Факултет Бизнес факултет
Кандидати ст. пр. д-р Спас Богданов Ставрев
Доклад на научното жури 15.12.2016 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 3/13.07.2016 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 64/16.08.2016 г.
Дата на публикуване в сайта 24.11.2016
Наименование на конкурса Социално управление (моделиране и прогнозиране в управлението и основи на управлението)
Професионално направление Администрация и управление
Научна специалност Социално управление (моделиране и прогнозиране в управлението и основи на управлението)
Катедра Управление
Факултет Управление и администрация
Кандидати гл. ас. д-р Ангел Ангелов Марчев
Доклад на научното жури 20.12.2016 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 3/13.07.2016 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 64/16.08.2016 г.
Дата на публикуване в сайта 11.11.2016
Наименование на конкурса Социология (социология на престъпността)
Професионално направление Социология, антропология и науки за културата
Научна специалност Социология (социология на престъпността)
Катедра Икономическа социология
Факултет Общоикономически
Кандидати гл. ас. д-р Георги Светлозаров Петрунов
Доклад на научното жури 12.12.2016 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 3/13.07.2016 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 64/16.08.2016 г.
Дата на публикуване в сайта 07.11.2016
Наименование на конкурса Регионално развитие (регионална икономика и електронни услуги в регионите)
Професионално направление Администрация и управление
Научна специалност Регионално развитие (регионална икономика и електронни услуги в регионите)
Катедра Регионално развитие
Факултет Управление и администрация
Кандидати гл. ас. д-р Георги Бисеров Николов
Доклад на научното жури 29.11.2016 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 6/02.12.2015 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 2/08.01.2016 г.
Дата на публикуване в сайта 05.05.2016
Наименование на конкурса Социология (социална стратификация)
Професионално направление Социология, антропология и науки за културата
Научна специалност Социология (социална стратификация)
Катедра Икономическа социология
Факултет Общоикономически
Кандидати гл. ас. д-р Александър Стоянов Стоянов
Доклад на научното жури 18.05.2016 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 6/02.12.2015 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 2/08.01.2016 г.
Дата на публикуване в сайта 21.04.2016
Наименование на конкурса Икономика и управление (аграрна икономика)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Икономика и управление (аграрна икономика)
Катедра Икономика на природните ресурси
Факултет Бизнес факултет
Кандидати гл. ас. д-р Христина Стефанова Харизанова
Доклад на научното жури 16.05.2016 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избрана на академичната длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 6/02.12.2015 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 2/08.01.2016 г.
Дата на публикуване в сайта 20.04.2016
Наименование на конкурса Икономика и управление (мениджмънт на отбраната и сигурността, основи на политиката за сигурност)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Икономика и управление (мениджмънт на отбраната и сигурността, основи на политиката за сигурност)
Катедра Национална и регионална сигурност
Факултет Икономика на инфраструктурата
Кандидати гл. ас. д-р Константин Христов Пудин
Доклад на научното жури 12.05.2016 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност доцент


Решение на Академичния съвет АС № 6/02.12.2015 г.
Обявен в "Държавен вестник" бр. 2/08.01.2016 г.
Дата на публикуване в сайта 01.04.2016
Наименование на конкурса Икономика и управление (стопанска логистика, информационни системи и технологии в логистиката)
Професионално направление Икономика
Научна специалност Икономика и управление (стопанска логистика, информационни системи и технологии в логистиката)
Катедра Логистика
Факултет Икономика на инфраструктурата
Кандидати гл. ас. д-р Николай Драгомиров Иванов
Доклад на научното жури 11.04.2016 г.
Резултат от гласуване на Факултетен съвет избран на академичната длъжност доцент


 

УНСС, Дирекция "Наука", Дирекция "ИТ", 2018