UNWE

Защита за придобиване на ОНС "Доктор"

Кандидат Таня Альошева Вазова
Защита 14.03.2018 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Компетентностни модели в сектора на дългосрочната грижа
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (19.02.2018)
Рецензии проф. д-р Любомир Минчев Стефанов (19.02.2018)
проф. д-р Георги Иванов Шопов (19.02.2018)
Становища проф. д-р Маргарита Николаева Атанасова (19.02.2018)
проф. д-р Победа Василева Луканова (19.02.2018)
проф. д-р Румяна Николаева Нейкова (19.02.2018)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Севджан Фикри Сабриева
Защита 20.02.2018 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Влияние на регионалната политика в туризма
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (30.01.2018)
Рецензии проф. д-р инж. Димитър Салтиров Димитров (30.01.2018)
доц. д-р Георги Бисеров Николов (30.01.2018)
Становища проф. д-р Соня Петрова Докова (30.01.2018)
доц. д-р Донка Йотова Иванова (30.01.2018)
доц. д-р Ваня Атанасова Василева (30.01.2018)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Елина Венциславова Кърпачева
Защита 21.02.2018 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Частноправен режим за прилагане принципите на корпоративно управление в управлението на публичното акционерно дружество
Професионално направление Право
Автореферат автореферат (26.01.2018)
Рецензии проф. д-р Поля Неделчева Голева (26.01.2018)
доц. д-р Вълчин Здравков Даскалов (26.01.2018)
Становища проф. д-р Валери Георгиев Димитров (26.01.2018)
проф. д.н. Георги Стефанов Иванов (26.01.2018)
доц. д-р Николай Тодоров Колев (26.01.2018)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Атанас Петров Петров
Защита 21.02.2018 г. от 15.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Частноправни аспекти на непаричната вноска в капиталово търговско дружество
Професионално направление Право
Автореферат автореферат (24.01.2018)
Рецензии проф. д-р Венцислав Петров Стоянов (24.01.2018)
доц. д-р Мирослав Митьов Димитров (24.01.2018)
Становища проф. д.н. Методи Марков Марков (24.01.2018)
проф. д.н. Георги Стефанов Иванов (24.01.2018)
доц. д-р Вълчин Здравков Даскалов (24.01.2018)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Саша Росенова Давидова
Защита 14.02.2018 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Извличане на комуникационни послания от когнитивното безсъзнателно
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (16.01.2018)
Рецензии проф. д-р Симеон Денев Желев (16.01.2018)
проф. д.ик.н. Божидар Иванов Хаджиев (16.01.2018)
Становища проф. д-р Христо Иванов Катранджиев (16.01.2018)
доц. д-р Надежда Йорданова Димова (16.01.2018)
доц. д-р Стефан Димитров Серезлиев (16.01.2018)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Мариана Белева Друмева
Защита 13.02.2018 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Стопанското развитие на Свищов и дейността на търговските фирми на Цвятко Радославов презвъзраждането
Професионално направление История и археология
Автореферат автореферат (16.01.2018)
Рецензии проф. д.ист.н. Иван Динев Русев (16.01.2018)
доц. д-р Марко Петков Димитров (16.01.2018)
Становища доц. д.н. Пенчо Денчев Пенчев (16.01.2018)
проф. д-р Пламен Димитров Митев (16.01.2018)
доц. д-р Маргарита Стефанова Маринова (16.01.2018)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Галя Ангелова Манчева
Защита 22.01.2018 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Влияние на политическия риск върху стойността на валутата (на примера на Германия, Унгария и Албания)
Професионално направление Политически науки
Автореферат автореферат (12.01.2018)
Рецензии проф. д.ик.н. Николай Ненов Неновски (12.01.2018)
доц. д-р Алтин Сюлейман Идризи (12.01.2018)
Становища проф. д.ф.н. Лазар Георгиев Копринаров (12.01.2018)
проф. д-р Атанас Георгиев Льондев (12.01.2018)
доц. д-р Елена Костадинова Симеонова (12.01.2018)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Димитрина Николаева Папагалска
Защита 06.02.2018 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Бизнес с интелектуална собственост в телевизионната индустрия
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (11.01.2018)
Рецензии проф. д-р Виолета Димитрова Цакова (11.01.2018)
проф. д.н. Любомир Тодоров Халачев (11.01.2018)
Становища доц. д-р Владя Бориславова Борисова (11.01.2018)
доц. д-р Орлин Мирчев Спасов (11.01.2018)
доц. Божанка Георгиева Неделчева (11.01.2018)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Владимир Тодоров Тодоров
Защита 15.12.2017 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Тенденции в маркетинга на нови автомобили по света, ЕС и България
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (30.11.2017)
Рецензии проф. д-р Галина Пенчева Младенова (30.11.2017)
проф. д-р Веселин Иванов Благоев (30.11.2017)
Становища проф. д-р Боян Любомиров Дуранкев (30.11.2017)
доц. д-р Станимир Андонов Андонов (30.11.2017)
доц. д-р Надежда Йорданова Димова (30.11.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Лилия Емилова Лозанова
Защита 15.12.2017 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Фактори за успех при линейно разширение на марката в сектор "Парфюмерия и козметика"
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (30.11.2017)
Рецензии проф. д-р Симеон Денев Желев (30.11.2017)
проф. д-р Радка Белчева Илева - Филкова (30.11.2017)
Становища проф. д-р Галина Пенчева Младенова (30.11.2017)
доц. д-р Теофана Валентинова Димитрова - Станева (30.11.2017)
доц. д-р Маруся Иванова Смокова (30.11.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Никола Тодоров Танаков
Защита 12.12.2017 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Клъстерите като съвременна форма за развитието на регионите
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (24.11.2017)
Рецензии проф. д-р Иван Петров Палигоров (24.11.2017)
доц. д-р Георги Бисеров Николов (24.11.2017)
Становища проф. д.ик.н. Кирил Петров Ангелов (24.11.2017)
проф. д-р Даниела Димитрова Тодорова (24.11.2017)
доц. д-р Николай Иванов Цонков (24.11.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Веселин Лъчезаров Грозданов
Защита 03.10.2017 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Усъвършенстване на системата за градска мобилност на населението
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (20.09.2017)
Рецензии проф. д-р Даниела Димитрова Тодорова (20.09.2017)
доц. д-р Симеон Ананиев Ананиев (20.09.2017)
Становища проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов (20.09.2017)
доц. д-р Борислав Стефанов Арнаудов (20.09.2017)
доц. д-р Иванка Стоянова Маноилова (20.09.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Стоян Стоянов Шаламанов
Защита 27.09.2017 г. от 13.30 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Правата на собственост в институционалния механизъм на икономическата система
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (12.09.2017)
Рецензии проф. д.ик.н. Камен Георгиев Миркович (12.09.2017)
доц. д-р Екатерина Стефанова Сотирова - Петкова (12.09.2017)
Становища проф. д.ик.н. Дянко Христов Минчев (12.09.2017)
проф. д-р Йордан Иванов Василев (12.09.2017)
проф. д-р Трайчо Стефанов Спасов (12.09.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Петкан Александров Илиев
Защита 26.09.2017 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Икономическа дейност и роля на българската православна църква
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (05.09.2017)
Рецензии проф. д-р Галина Пенчева Младенова (05.09.2017)
доц. д-р Людмил Иванов Несторов (05.09.2017)
Становища доц. д-р Лилия Йотова Борисова (05.09.2017)
доц. д-р Кристиян Стоянов Хаджиев (05.09.2017)
доц. д-р Емил Георгиев Трифонов (05.09.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Светослав Ангелов Ангелов
Защита 20.09.2017 г. от 15.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Собствените марки на веригата супермаркети - инструмент в Управление на категориите
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (01.09.2017)
Рецензии проф. д-р Марияна Върбанова Божинова (01.09.2017)
доц. д-р Виолета Борисова Гълъбова (01.09.2017)
Становища доц. д-р Силвия Цветкова Терезова (01.09.2017)
доц. д-р Виолета Янева Димитрова (01.09.2017)
доц. д-р Симеонка Александрова Петрова (01.09.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Яница Маринова Маринова
Защита 21.09.2017 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Телевизионни формати и национален характер (българската душевност в сериали и реалити продукции в програмната схема на БНТ, bTV, NOVA, TV 7)
Професионално направление Обществени комуникации и информационни науки
Автореферат автореферат (23.08.2017)
Рецензии проф. д.ф.н. Искра Спасова Арсенова (23.08.2017)
доц. д-р Биляна Иванова Томова (23.08.2017)
Становища проф. д-р Лилия Райчева Тодорова - Коларова (23.08.2017)
доц. д.н. Ивайло Христов Христов (23.08.2017)
доц. д.н. Добринка Станчева Пейчева (23.08.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Петър Владимиров Петров
Защита 15.09.2017 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Отговорност на интернет посредниците за нарушения на авторското право
Професионално направление Право
Автореферат автореферат (22.08.2017)
Рецензии доц. д.н. Живко Иванов Драганов (22.08.2017)
доц. д-р Веселина Неделчева Манева (22.08.2017)
Становища проф. д.ю.н. Цветана Николаева Каменова (22.08.2017)
проф. д.н. Иван Русчев Русчев (22.08.2017)
доц. Божанка Георгиева Неделчева (22.08.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Виктория Людмилова Русанова
Защита 19.09.2017 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Отговорност на авиопревозвача при въздушен превоз на пътници
Професионално направление Право
Автореферат автореферат (22.08.2017)
Рецензии доц. д-р Диана Маринова Маринова (22.08.2017)
доц. Божанка Георгиева Неделчева (22.08.2017)
Становища проф. д-р Емил Георгиев Константинов (22.08.2017)
доц. д.н. Живко Иванов Драганов (22.08.2017)
доц. д-р Ана Владимирова Джумалиева (22.08.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Светлозар Стефанов Манасиев
Защита 14.07.2017 г.от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Насоки за усъвършенстване управлението на персонала в транспортните фирми
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (04.07.2017)
Рецензии проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов (04.07.2017)
проф. д-р Тилчо Колев Иванов (04.07.2017)
Становища проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева (04.07.2017)
проф. д-р Тодор Константинов Размов (04.07.2017)
доц. д-р Симеон Ананиев Ананиев (04.07.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Марио Дианов Касабов
Защита 14.07.2017 г.от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Дивидентната политика и отражението й върху цената на акциите
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (03.07.2017)
Рецензии проф. д-р Богомил Борисов Манов (03.07.2017)
проф. д.ик.н. Методи Димитров Христов (03.07.2017)
Становища проф. д.ик.н. Велчо Георгиев Стоянов (03.07.2017)
проф. д-р Андрей Боянов Захариев (03.07.2017)
доц. д-р Димитър Ненков Ненков (03.07.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Ивана Люпчо Стойчевска
Защита 11.07.2017 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Проблеми на финансовата политика във фармацевтичната промишленост
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (03.07.2017)
Рецензии проф. д-р Маргарита Русева Александрова - Борисова (03.07.2017)
проф. д-р Огняна Кирилова Стоичкова (03.07.2017)
Становища проф. д-р Мариана Георгиева Асенова (03.07.2017)
доц. д-р Димитър Ненков Ненков (03.07.2017)
доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова (03.07.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Иван Иванов Белев
Защита 03.07.2017 г. от 12.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Методи за интеграция на системи за управление на бизнес процеси в корпоративните информационни системи
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (20.06.2017)
Рецензии доц. д-р Моника Веселинова Цанева (20.06.2017)
доц. д-р Силвия Стоянова Парушева (20.06.2017)
Становища проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов (20.06.2017)
доц. д-р Александрина Георгиева Мурджева (20.06.2017)
доц. д-р Александър Димов Димов (20.06.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Анна Мишева Йорданова
Защита 03.07.2017 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Методология за изграждане на бизнес интелигентни системи за анализ в производството
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (20.06.2017)
Рецензии доц. д-р Моника Веселинова Цанева (20.06.2017)
доц. д-р Александър Димов Димов (20.06.2017)
Становища проф. д-р Камелия Георгиева Стефанова (20.06.2017)
проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов (20.06.2017)
доц. д-р Силвия Стоянова Парушева (20.06.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Анелия Емилова Попова
Защита 13.07.2017 г. от 13.00 часа в зала 2032-А ня УНСС
Тема Манипулативни техники и медийни ефекти в психологията на масовата комуникация
Професионално направление Обществени комуникации и информационни науки
Автореферат автореферат (19.06.2017)
Рецензии проф. д-р Венцислав Александров Бондиков (19.06.2017)
доц. д-р Светла Владимирова Цанкова (19.06.2017)
Становища проф. д-р Иванка Тодорова Мавродиева - Георгиева (19.06.2017)
доц. д-р Цветан Монов Кулевски (19.06.2017)
доц. д.н. Добринка Станчева Пейчева (19.06.2017)
Резултат от гласуване
Научна степен

 

Кандидат Ралица Руменова Дойчинова
Защита 05.07.2017 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Електронно обучение на човешките ресурси - ефективност и организационни роли
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (15.06.2017)
Рецензии проф. д.ик.н. Елизабета Кирилова Вачкова (15.06.2017)
проф. д-р Марин Александров Паунов (15.06.2017)
Становища проф. д.с.н. Цветан Първанов Давидков (15.06.2017)
проф. д-р Маргарита Николаева Атанасова (15.06.2017)
проф. д-р Румяна Николаева Нейкова (15.06.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Станимира Йорданова Йорданова
Защита 23.06.2017 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Извличане на знания от неструктурирани данни чрез анализ на мнението на потребителите
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (13.06.2017)
Рецензии проф. д.ик.н. Валентин Стефанов Кисимов (13.06.2017)
проф. д-р Владимир Стоянов Сълов (13.06.2017)
Становища проф. д-р Камелия Георгиева Стефанова (13.06.2017)
проф. д-р Виолета Флорева Краева (13.06.2017)
доц. д-р Десислава Георгиева Петрова - Антонова (13.06.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Илия Димитров Недялков
Защита 23.06.2017 г. от 15.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Модели на WEB приложения, обработващи големи масиви от данни в реално време
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (08.06.2017)
Рецензии проф. д-р Емил Петров Денчев (08.06.2017)
проф. д-р Владимир Тодоров Димитров (08.06.2017)
Становища проф. д-р Димитър Георгиев Велев (08.06.2017)
проф. д-р Виолета Флорева Краева (08.06.2017)
проф. д-р Владимир Стоянов Сълов (08.06.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Вероника Пламенова Димитрова
Защита 27.06.2017 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Усъвършенстване разработването на нови продукти, инициирани от потребителите в индустриалните фирми
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (07.06.2017)
Рецензии проф. д-р Евгени Петров Станимиров (07.06.2017)
доц. д-р Димитър Марчев Благоев (07.06.2017)
Становища проф. д-р Милена Кирилова Филипова (07.06.2017)
доц. д-р Николай Христов Щерев (07.06.2017)
доц. д-р Стела Иванова Балтова (07.06.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Владислав Манолов Цветанов
Защита 29.06.2017 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Растеж на малки и средни предприятия чрез интернационализация на дейността им - по примера на авиоспедиторските фирми на българския пазар
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (07.06.2017)
Рецензии проф. д.ик.н. Атанас Дамянов Петров (07.06.2017)
доц. д-р Христина Лазарова Николова (07.06.2017)
Становища проф. д.ик.н. Кирил Асенов Тодоров (07.06.2017)
доц. д-р Симеон Ананиев Ананиев (07.06.2017)
доц. д-р Десислава Иванова Йорданова (07.06.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Николай Димитров Кацарски
Защита 14.06.2017 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Финансови отчети на застрахователите - теория, методология и практика
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (06.06.2017)
Рецензии проф. д.ик.н. Михаил Динев Петров (06.06.2017)
доц. д-р Мариана Петрова Михайлова (06.06.2017)
Становища проф. д-р Стоян Димитров Стоянов (06.06.2017)
проф. д.ик.н. Велчо Георгиев Стоянов (06.06.2017)
доц. д-р Райна Желева Начева (06.06.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Ралица Любомирова Златева
Защита 27.06.2017 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Използване на социалните медии при реализация на маркетинговото управление на бизнес организациите
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (05.06.2017)
Рецензии проф. д-р Боян Любомиров Дуранкев (05.06.2017)
проф. д-р Диана Антонова Антонова (05.06.2017)
Становища проф. д-р Евгени Петров Станимиров (05.06.2017)
проф. д-р Веселин Иванов Благоев (05.06.2017)
доц. д-р Николай Христов Щерев (05.06.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Атанас Филипов Тотляков
Защита 05.07.2017 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Маркетинг на виното в България
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (05.06.2017)
Рецензии проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев (05.06.2017)
проф. д-р Боян Любомиров Дуранкев (05.06.2017)
Становища проф. д-р Евгени Петров Станимиров (05.06.2017)
доц. д-р Албена Тодорова Краева - Митева (05.06.2017)
доц. д-р Димо Иванов Ангелов (05.06.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Лора Гатфан Харуил
Защита 22.06.2017 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Повишаване ефективността на одита на европейски средства
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (05.06.2017)
Рецензии проф. д.ик.н. Михаил Динев Петров (05.06.2017)
проф. д-р Красимир Василев Йорданов (05.06.2017)
Становища проф. д-р Огнян Георгиев Симеонов (05.06.2017)
проф. д-р Георги Стефанов Иванов (05.06.2017)
доц. д-р Даниела Петрова Въткова - Милушева (05.06.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Даниел Стоянов Панчев
Защита 20.06.2017 г. от 14.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Методика за създаване на адаптивни електронни курсове по меки умения (soft skills)
Професионално направление Администрация и управление
Автореферат автореферат (01.06.2017)
Рецензии доц. д-р Ангел Ангелов Марчев (01.06.2017)
доц. д-р Добрин Жеков Добрев (01.06.2017)
Становища проф. д-р Маргарита Цветанова Харизанова - Чолакова (01.06.2017)
доц. д-р Пламен Денчев Пъчев (01.06.2017)
доц. д-р Венцислав Сергеев Савов (01.06.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Николай Любчов Алдимиров
Защита 22.06.2017 г. от 12.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Модел за превенция на изпирането на пари в търговските банки
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (01.06.2017)
Рецензии доц. д-р Олег Йорданов Димов (01.06.2017)
доц. д-р Виржиния Иванова Желязкова (01.06.2017)
Становища проф. д.ик.н. Михаил Динев Петров (01.06.2017)
доц. д-р Емил Асенов Атанасов (01.06.2017)
доц. д-р Пепа Монова Стойкова (01.06.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Аделина Бранимирова Янкова
Защита 21.06.2017 г. от 14.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Правни средства за защита на вложителите и инвеститорите
Професионално направление Право
Автореферат автореферат (30.05.2017)
Рецензии проф. д-р Валери Георгиев Димитров (30.05.2017)
проф. д-р Дарина Пеева Зиновиева (30.05.2017)
Становища проф. д-р Христина Тодорова Балабанова (30.05.2017)
проф. д-р Ганета Минкова Минкова (30.05.2017)
доц. д-р Мария Нейкова Кънева (30.05.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Анелия Благоева Харадинова
Защита 21.06.2017 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Прилагане на доброволни инструменти на екологичната политика в българските фирми
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (26.05.2017)
Рецензии проф. д-р Дарина Русчева Тодорова (26.05.2017)
доц. д-р Елка Славчева Василева (26.05.2017)
Становища проф. д.ик.н. Диана Иванова Георгиева (26.05.2017)
доц. д-р Даниела Николова Иванова (26.05.2017)
доц. д-р Георги Иванов Кондев (26.05.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Дарина Атанасова Желязкова
Защита 20.06.2017 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Социално-икономически измерения на противодействието на трафика на хора
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (26.05.2017)
Рецензии проф. д-р Тилчо Колев Иванов (26.05.2017)
доц. д-р Георги Светлозаров Петрунов (26.05.2017)
Становища проф. д-р Владко Мичов Иванов (26.05.2017)
доц. д-р Светла Костадинова Михалева (26.05.2017)
доц. д-р Константин Христов Пудин (26.05.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Лиляна Кръстева Михова
Защита 07.06.2017 г. от 14,30 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Възможности за развитието на устойчиви логистични услуги - макро и микро перспективи
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (25.05.2017)
Рецензии проф. д-р Ваня Куздова Банабакова (25.05.2017)
доц. д-р Иванка Славеева Корбанколева (25.05.2017)
Становища доц. д-р Мирослава Атанасова Раковска (25.05.2017)
доц. д-р Благо Ангелов Благоев (25.05.2017)
доц. д-р Силвия Георгиева Благоева (25.05.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Мартин Валентинов Танчев
Защита 14.06.2017 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Проблеми при счетоводното отчитане и одита на проекти, финансирани от европейски фондове и международни институции
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (23.05.2017)
Рецензии проф. д-р Снежана Александрова Башева (23.05.2017)
проф. д.ик.н. Михаил Динев Петров (23.05.2017)
Становища проф. д.ик.н. Велчо Георгиев Стоянов (23.05.2017)
доц. д-р Румяна Савова Пожаревска (23.05.2017)
доц. д-р Райна Желева Начева (23.05.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Ева Цветева Любомирова
Защита 15.06.2017 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Управление на корпоративната социална отговорност: нови канали на комуникация
Професионално направление Обществени комуникации и информационни науки
Автореферат автореферат (22.05.2017)
Рецензии проф. д-р Милко Димитров Петров (22.05.2017)
доц. д-р Стела Константинова Ангова (22.05.2017)
Становища проф. д.н. Любомир Димчев Стойков (22.05.2017)
проф. д.н. Иванка Тодорова Мавродиева - Георгиева (22.05.2017)
проф. д-р Маргарита Йорданова Пешева (22.05.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Владимир Викторов Филипов
Защита 05.06.2017 г. от 12.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Бизнес с интелектуална собственост в музикалната индустрия
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (19.05.2017)
Рецензии проф. д-р Георги Костов Георгиев (19.05.2017)
доц. д-р Мария Ананиева Маркова (19.05.2017)
Становища проф. д-р Тенчо Колев Дундов (19.05.2017)
доц. д-р Владя Бориславова Борисова (19.05.2017)
доц. Божанка Георгиева Неделчева (19.05.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Христин Богомилов Стрижлев
Защита 05.06.2017 г. от 09.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Бизнес с интелектуална собственост в радио индустрията
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (18.05.2017)
Рецензии проф. д-р Виолета Димитрова Цакова (18.05.2017)
проф. д-р Станислав Тодоров Семерджиев (18.05.2017)
Становища доц. д-р Владя Бориславова Борисова (18.05.2017)
доц. д-р Орлин Мирчев Спасов (18.05.2017)
доц. Георги Лозанов Георгиев (18.05.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Георги Димов Димов
Защита 16.06.2017 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Развитие на транспорта и транспортната инфраструктура в Хасковска област
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (16.05.2017)
Рецензии проф. д-р Даниела Димитрова Тодорова (16.05.2017)
доц. д-р Камен Димитров Петров (16.05.2017)
Становища проф. д-р Соня Петрова Докова (16.05.2017)
проф. д-р Венета Стоянова Гайдарджиева (16.05.2017)
доц. д-р Донка Йотова Иванова (16.05.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Димитър Найденов Иванов
Защита 31.05.2017 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Корпоративно управление и банков сектор
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (16.05.2017)
Рецензии проф. д.ик.н. Лилия Вълчева Каракашева (16.05.2017)
доц. д-р Светлана Колева Александрова - Златанска (16.05.2017)
Становища проф. д.ик.н. Данаил Лазаров Данаилов (16.05.2017)
проф. д.ик.н. Бистра Николова Боева (16.05.2017)
проф. д-р Татяна Стефанова Хубенова - Делисивкова (16.05.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Сабрина Василева Калинкова
Защита 26.05.2017 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Методологически и информационни проблеми при проектиране вектора на крайната продукция
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (12.05.2017)
Рецензии проф. д.ик.н. Васил Манов Петков (12.05.2017)
проф. д-р Боян Любомиров Дуранкев (12.05.2017)
Становища проф. д-р Нено Стоянов Димов (12.05.2017)
доц. д-р Георги Киранов Киранчев (12.05.2017)
доц. д-р Христо Делчев Мавров (12.05.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Донка Славова Радева
Защита 12.06.2017 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Икономика на новото алтернативно земеделие в България. Пермакултура
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (11.05.2017)
Рецензии проф. д-р Храбрин Янушев Башев (11.05.2017)
доц. д-р Мария Маринова Пенева (11.05.2017)
Становища доц. д-р Димитър Методиев Терзиев (11.05.2017)
доц. д-р Божидар Антонов Иванов (11.05.2017)
доц. д-р Минко Атанасов Георгиев (11.05.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Емилия Сашова Кулинска
Защита 08.06.2017 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Енергийно ефективно поведение на домакинствата
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (11.05.2017)
Рецензии проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев (11.05.2017)
доц. д-р Даниела Николова Иванова (11.05.2017)
Становища проф. д-р Лина Георгиева Анастасова (11.05.2017)
доц. д-р Елка Славчева Василева (11.05.2017)
доц. д-р Събка Димитрова Пашова (11.05.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Кристина Стефанова Тодорова
Защита 07.06.2017 г. от 12.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Управление на риска от наводнения чрез екосистемни услуги от земеделските стопанства
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (09.05.2017)
Рецензии проф. д.ик.н. Юлия Маркова Дойчинова (09.05.2017)
проф. д-р Дарина Русчева Тодорова (09.05.2017)
Становища проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев (09.05.2017)
проф. д-р Илия Спасов Малинов (09.05.2017)
доц. д-р Зорница Димова Стоянова (09.05.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Любомила Димитрова Манева
Защита 06.06.2017 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Усъвършенстване анализа на доходността на инвестициите на АДСИЦ
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (09.05.2017)
Рецензии проф. д-р Румен Николаев Калчев (09.05.2017)
доц. д-р Георги Шинков Забунов (09.05.2017)
Становища доц. д-р Марин Иванов Гълъбов (09.05.2017)
доц. д-р Иван Желев Иванов (09.05.2017)
доц. д-р Иван Йочев Боевски (09.05.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Вержиния Лазарова Лазарова
Защита 16.05.2017 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Роля на глобалните авиокомпании за туристическата индустрия
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (02.05.2017)
Рецензии проф. д-р Манол Николов Рибов (02.05.2017)
доц. д-р Николай Георгиев Цонев (02.05.2017)
Становища проф. д-р Таня Петрова Парушева (02.05.2017)
проф. д-р Марин Найденов Нешков (02.05.2017)
проф. д-р Таня Дъбева Филипова (02.05.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Вероника Владимирова Денизова
Защита 16.05.2017 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Формиране на лоялност към туристическата дестинация
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (02.05.2017)
Рецензии проф. д-р Манол Николов Рибов (02.05.2017)
доц. д-р Тодорка Христова Тончева (02.05.2017)
Становища проф. д-р Таня Петрова Парушева (02.05.2017)
проф. д-р Марин Найденов Нешков (02.05.2017)
проф. д-р Таня Дъбева Филипова (02.05.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Иво Петров Анев
Защита 15.05.2017 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Изследване на синегрията между минералните извори и спа обектите
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (02.05.2017)
Рецензии проф. д-р Манол Николов Рибов (02.05.2017)
доц. д-р Мариана Кирилова Янева (02.05.2017)
Становища доц. д-р Еленита Кирилова Великова (02.05.2017)
доц. д-р Преслав Михайлов Димитров (02.05.2017)
доц. д-р Ирена Кирилова Емилова (02.05.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Десислава Венциславова Петровска
Защита 28.04.2017 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Стратегическо управление на търговска фирма в условия на криза
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (21.04.2017)
Рецензии проф. д-р Марияна Върбанова Божинова (21.04.2017)
проф. д-р Андрей Боянов Захариев (21.04.2017)
Становища проф. д-р Септемврина Георгиева Костова (21.04.2017)
доц. д-р Симеонка Александрова Петрова (21.04.2017)
доц. д-р Силвия Трифонова Трифонова (21.04.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Лиляна Йорданова Маринова
Защита 03.05.2017 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Влияние на риска от волатилност върху стойността на фирмата
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (20.04.2017)
Рецензии проф. д.ик.н. Методи Димитров Христов (20.04.2017)
проф. д-р Маргарита Русева Александрова (20.04.2017)
Становища проф. д-р Андрей Боянов Захариев (20.04.2017)
проф. д-р Светлозар Тодоров Рачев (20.04.2017)
доц. д-р Лена Минкова Русенова (20.04.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Николай Георгиев Мазаджиев
Защита 26.04.2017 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Управление на финансовия риск на транснационални компании
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (19.04.2017)
Рецензии проф. д-р Ганчо Тодоров Ганчев (19.04.2017)
доц. д-р Силвия Трифонова Трифонова (19.04.2017)
Становища проф. д-р Йорданка Йосифова Статева (19.04.2017)
проф. д-р Стефан Филипов Стефанов (19.04.2017)
проф. д-р Татяна Стефанова Хубенова - Делисивкова (19.04.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Росица Богомилова Малинова
Защита 03.05.2017 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Повишаване ефективността на интермодалните товарни превози в България
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (18.04.2017)
Рецензии проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева (18.04.2017)
проф. д-р Даниела Димитрова Тодорова (18.04.2017)
Становища проф. д-р Тодор Константинов Размов (18.04.2017)
проф. д-р Тилчо Колев Иванов (18.04.2017)
доц. д-р Христина Лазарова Николова (18.04.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Росица Василева Златинска
Защита 12.05.2017 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Българската държава и земеделският кредит (края на ХІХ и началото на ХХ век)
Професионално направление История и археология
Автореферат автореферат (18.04.2017)
Рецензии проф. д-р Петко Стефанов Петков (18.04.2017)
доц. д-р Лиляна Димитрова Велева (18.04.2017)
Становища доц. д.н. Пенчо Денчев Пенчев (18.04.2017)
доц. д-р Маргарита Стефанова Маринова (18.04.2017)
доц. д-р Стефан Маринов Минков (18.04.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Илонка Свиленова Денева
Защита 09.05.2017 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Методика за анализ на финансовото равновесие на предприятието - състояние и насоки за усъвършенстване
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (11.04.2017)
Рецензии проф. д.ик.н. Иван Душанов Иванов (11.04.2017)
доц. д-р Марко Любомиров Тимчев (11.04.2017)
Становища проф. д.ик.н. Михаил Динев Петров (11.04.2017)
проф. д-р Красимир Василев Йорданов (11.04.2017)
доц. д-р Росица Недкова Иванова (11.04.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Златин Георгиев Съръстов
Защита 10.05.2017 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Оценяване на инвестиции в условия на несигурност посредством стохастично моделиране и използване на реални опции
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (11.04.2017)
Рецензии проф. д-р Валентин Кирилов Велев (11.04.2017)
доц. д-р Пламен Василев Орешарски (11.04.2017)
Становища доц. д-р Емил Манолов Хърсев (11.04.2017)
доц. д-р Стефан Маринов Симеонов (11.04.2017)
доц. д-р Даниела Николова Бобева (11.04.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Павел Тодоров Стойнов
Защита 28.03.2017 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Усъвършенстване на анализа на риска от наводнения
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (14.03.2017)
Рецензии проф. д-р Георги Коев Ботев (14.03.2017)
доц. д-р Георги Павлов Павлов (14.03.2017)
Становища проф. д-р Георги Василев Бахчеванов (14.03.2017)
доц. д-р Пламена Венцеславова Златева (14.03.2017)
доц. д-р Венелин Николаев Бошнаков (14.03.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Иван Иванов Вълчанов
Защита 23.03.2017 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Идентификация на журналистическата професия в конвергентна медийна среда
Професионално направление Обществени комуникации и информационни науки
Автореферат автореферат (27.02.2017)
Рецензии проф. д.н. Любомир Димчев Стойков (27.02.2017)
проф. д.н. Иванка Тодорова Мавродиева - Георгиева (27.02.2017)
Становища проф. д.ф.н. Калина Грозева Лукова (27.02.2017)
проф. д-р Илиана Павлова Колева (27.02.2017)
доц. д-р Стела Константинова Ангова (27.02.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Александър Димитров Панайотов
Защита 14.03.2017 г. от 10.30 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Политика за ограничаване на наркоманиите в България: ефективност на управлението в условията на новите информационни и комуникационни технологии
Професионално направление Социология, антропология и науки за културата
Автореферат автореферат (24.02.2017)
Рецензии доц. д-р Андрей Иванов Нончев (24.02.2017)
доц. д-р Саша Владимирова Тодорова (24.02.2017)
Становища проф. д.с.н. Анна Иванова Мантарова (24.02.2017)
доц. д-р Мария Георгиева Стоянова (24.02.2017)
доц. д-р Здравка Димитрова Тонева (24.02.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Антониа Евлампиос Делиставру
Защита 27.01.2017 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Сегментиране на пазара в Гърция на основа етично потребление
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (13.01.2017)
Рецензии проф. д-р Ирене Йоанис Тиликиду (13.01.2017)
проф. д-р Галина Пенчева Младенова (13.01.2017)
Становища проф. д-р Лина Георгиева Анастасова (13.01.2017)
проф. д-р Христо Иванов Катранджиев (13.01.2017)
доц. д-р Маруся Иванова Смокова (13.01.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Теодора Василева Златанова
Защита 08.02.2017 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Методологични и приложни аспекти на счетоводството в органите на съдебната власт в Република България
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (09.01.2017)
Рецензии проф. д-р Стоян Димитров Стоянов (09.01.2017)
проф. д.ик.н. Михаил Динев Петров (09.01.2017)
Становища проф. д.ик.н. Иван Душанов Иванов (09.01.2017)
проф. д.ик.н. Велчо Георгиев Стоянов (09.01.2017)
доц. д-р Камелия Димитрова Савова - Симеонова (09.01.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Милена Цанкова Кунова
Защита 09.02.2017 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Подход за емпирично разпознаване на признаци на качеството на журналистическата заетост
Професионално направление Обществени комуникации и информационни науки
Автореферат автореферат (09.01.2017)
Рецензии проф. д.с.н. Петранка Димитрова Филева (09.01.2017)
доц. д-р Цветан Монов Кулевски (09.01.2017)
Становища проф. д.ик.н. Пано Даков Лулански (09.01.2017)
проф. д.н. Иванка Тодорова Мавродиева - Георгиева (09.01.2017)
доц. д-р Бисер Валериев Златанов (09.01.2017)
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

 

УНСС, Дирекция "Наука", Дирекция "ИТ", 2018