UNWE

Защита за придобиване на ОНС "Доктор"

Кандидат Виолета Любомирова Донева - Янкулова
Защита 17.09.2018 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Усъвършенстване на организационната култура в хотелиерството
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии доц. д-р Тодорка Христова Тончева
доц. д-р Петя Иванова Тонева
Становища проф. д-р Манол Николов Рибов
проф. д-р Мария Златкова Станкова
доц. д-р Мариана Кирилова Янева
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Мая Славчева Василева - Данова
Защита 17.09.2018 г. от 14.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Приложение на маркетинговите инструменти в стандартизацията в туризма
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Мария Златкова Станкова
доц. д-р Мариана Кирилова Янева
Становища проф. д-р Манол Николов Рибов
доц. д-р Николай Георгиев Цонев
доц. д-р Петя Иванова Тонева
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Веселина Михайлова Портарска
Защита 17.09.2018 г. от 12.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Маркетинговите организации в туризма - инструмент за устойчиво развитие и популяризиране на дестинациите
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Манол Николов Рибов
доц. д-р Николай Георгиев Цонев
Становища проф. д-р Мария Златкова Станкова
доц. д-р Мариана Кирилова Янева
доц. д-р Петя Иванова Тонева
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Стоян Георгиев Канатов
Защита 20.07.2018 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Икономически ефекти от трансграничното сътрудничество в България
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д.ик.н. Нина Петрова Янкова
доц. д-р Светла Богданова Бонева
Становища проф. д-р Теодора Маринова Георгиева
доц. д-р Миланка Димитрова Славова
доц. д-р Преслав Михайлов Димитров
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Христо Драганов Драганов
Защита 16.07.2018 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Взаимодействие между бюджета на Европейския съюз и националните бюджети на държавите - членки за постигане на целите на Съюза
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии доц. д-р Светла Богданова Бонева
доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова
Становища проф. д.ик.н. Димитър Веселинов Хаджиниколов
проф. д.ик.н. Лилия Вълчева Каракашева
проф. д-р Иван Тенев Димитров
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Светослав Петров Младенов
Защита 20.07.2018 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Дългови изкупувания (LBO сделки) - структуриране, финансиране и приложим управленски инструментариум в страни от Централна и Източна Европа
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Спартак Василев Керемидчиев
доц. д-р Светлана Колева Александрова - Златанска
Становища проф. д.ик.н. Бистра Николова Боева
проф. д-р Искра Богданова Христова - Балканска
доц. д-р Станислав Димитров Петков
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Антица Кирилова Генева
Защита 17.07.2018 г. от 14.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Авторскоправна закрила на компютърните програми
Професионално направление Право
Автореферат автореферат
Рецензии доц. д.н. Живко Иванов Драганов
доц. Божанка Георгиева Неделчева
Становища проф. д-р Симеон Владимиров Тасев
проф. д.ю.н. Екатерина Илиева Матеева
доц. д-р Гергана Василева Боянова
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Магдалена Стоянова Бонев
Защита 06.07.2018 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема България в международната трудова миграция - ефекти и възможности
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д.ик.н. Димитър Веселинов Хаджиниколов
проф. д-р Искра Богданова Христова - Балканска
Становища доц. д-р Паскал Неделчев Желев
проф. д-р Татяна Стефанова Хубенова - Делисивкова
доц. д-р Тенчо Иванов Тенев
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Стоян Христов Нейчев
Защита 05.07.2018 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Икономически и социални ефекти от използването на кохезионните фондове на ЕС в областта на околната среда в България
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии доц. д-р Светлана Колева Александрова - Златанска
проф. д-р Татяна Стефанова Хубенова - Делисивкова
Становища проф. д.ик.н. Димитър Веселинов Хаджиниколов
доц. д-р Владимир Нешев Царевски
доц. д-р Юлияна Чавдарова Гълъбинова
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Калина Филипова Ишпекова - Братанова
Защита 13.07.2018 г. от 12,30 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Публични комуникации и политика: дискурсно конструиране на образа на България в британския медиен и политически дебат
Професионално направление Политически науки
Автореферат автореферат
Рецензии доц. д-р Нели Тодорова Тинчева
проф. д-р Георги Филипов Генов
Становища проф. д.с.н. Петранка Димитрова Филева
доц. д-р Пламен Маринов Ралчев
доц. д-р Борис Петров Попиванов
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Иван Начев Начев
Защита 03.07.2018 г. от 14,00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Управление на интелектуалната собственост във филмовия бизнес
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д.н. Любомир Тодоров Халачев
доц. д-р Владя Бориславова Борисова
Становища проф. д-р Виолета Димитрова Цакова
проф. д-р Станимир Георгиев Трифонов
доц. Божанка Георгиева Неделчева
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Стойчо Лалков Дулевски
Защита 28.06.2018 г. от 14.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Понятието за място на стопанска дейност в международното и българско данъчно право
Професионално направление Право
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Валерий Георгиев Димитров
проф. д-р Сашо Георгиев Пенов
Становища проф. д-р Ганета Минкова Минкова
доц. д-р Нина Стефанова Чилова
доц. д-р Юрий Страшимиров Кучев
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Симеон Йорданов Коляндов
Защита 11.07.2018 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Влияние на онлайн бизнеса върху индустриалните фирми
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Христо Иванов Катранджиев
доц. д-р Илиан Иванов Минков
Становища доц. д-р Радко Асенов Радев
доц. д-р Добрин Жеков Добрев
доц. д-р Радостина Кънчева Попова
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Силвия Христова Тодорова
Защита 25.06.2018 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Бизнес идентификаторите като интелектуална собственост на фирмата
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Виолета Димитрова Цакова
доц. Божанка Георгиева Неделчева
Становища проф. д-р Лина Георгиева Анастасова
доц. д-р Мария Ананиева Маркова
доц. д-р Надежда Йорданова Димова
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Ивайло Любомиров Тасков
Защита 12.07.2018 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Световната финансова криза от 2007 г. и нейното разпространение във фондовите пазари на страните от ЕС и Република България
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Богомил Борисов Манов
проф. д.ик.н. Методи Димитров Христов
Становища проф. д-р Стефан Минчев Вачков
доц. д-р Тодор Стефанов Недев
доц. д-р Любомир Борисов Георгиев
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Виолета Атанасова Джукелова
Защита 28.06.2018 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Усъвършенстване на компетентностен модел за управление на проекти в държавната администрация
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Поля Стоянова Кацамунска
проф. д.ик.н. Кирил Петров Ангелов
Становища доц. д-р Татяна Иванова Даскалова
доц. д-р Светла Костадинова Михалева
доц. д-р Валентин Пенчев Василев
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Светлана Минчева Бояджиева - Георгиева
Защита 04.07.2018 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Модел за интегрирано управление на придобитата стойност и риска при реализиране на проекти
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Поля Стоянова Кацамунска
проф. д-р Огнян Димитров Андреев
Становища проф. д-р Матилда Иванова Александрова - Бошнакова
проф. д-р Николай Ангелов Денчев
проф. д-р Елвира Хайзендонг
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Ясен Александров Димитров
Защита 04.07.2018 г. от 14.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Емоционална интелигентност и организационно гражданско поведение
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д.с.н. Цветан Първанов Давидков
проф. д-р Маргарита Николаева Атанасова
Становища проф. д.ик.н. Мария Георгиева Сотирова
доц. д-р Яница Петкова Димитрова
проф. д-р Марин Александров Паунов
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Свилен Стефанов Колев
Защита 02.07.2018 г. от 10,30 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Ефективност на процесите на вземане на решения от държавните институции в селското стопанство
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии доц. д-р Христина Стефанова Харизанова - Бартос
доц. д-р Цанко Маринов Българенски
Становища проф. д.ик.н. Пламен Димитров Мишев
проф. д-р Иван Димитров Пенов
проф. д-р Димитър Николов Николов
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Юлия Емилова Христова - Пешева
Защита 03.07.2018 г. от 10,30 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема "Зелените" комуникации в корпоративния сектор в България
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д.ик.н. Диана Иванова Георгиева
доц. д-р Даниела Николова Иванова
Становища проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев
доц. д-р Елка Славчева Василева
доц. д-р Георги Иванов Кондев
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Пламен Иванов Иванов
Защита 29.06.2018 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Усъвършенстване на корпоративната сигурност във финансова структура
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д.н. Кирил Петров Стойчев
доц. д-р Николай Димитров Слатински
Становища проф. д.в.н. Георги Василев Бахчеванов
проф. д-р Лалка Герасимова Борисова
доц. д-р Константин Христов Пудин
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Аника Стефанова Петкова
Защита 22.06.2018 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Търговски баланс, преки чуждестранни инвестиции, икономически растеж
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Любен Димитров Кирев
доц. д-р Стела Стоянова Ралева
Становища проф. д.ик.н. Дянко Христов Минчев
доц. д-р Екатерина Стефанова Сотирова - Петкова
доц. д-р Аксентия Иванова Замфирова
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Иван Цолов Вутов
Защита 19.06.2018 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Приложение на теорията на заинтересованите страни в управлението на корпоративните комуникации
Професионално направление Администрация и управление
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Румяна Николаева Нейкова
доц. д-р Надя Димитрова Миронова
Становища доц. д-р Цветана Александрова Стоянова
доц. д-р Милена Кирилова Филипова
доц. д-р Кристиян Стоянов Хаджиев
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Цветелина Николова Берберова - Вълчева
Защита 14.06.2018 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Регионални особености на социалните услуги в Република България
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Венета Стоянова Гайдарджиева
доц. д-р Георги Бисеров Николов
Становища проф. д-р Галина Георгиева Куртева
доц. д-р Камен Димитров Петров
доц. д-р Баки Хасанов Хюсеинов
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Виктор Добринов Вълков
Защита 12.06.2018 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Прилагане на програмата за развитие на селските райони в земеделието
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р инж. Димитър Салтиров Димитров
проф. д-р Галина Георгиева Куртева
Становища проф. д-р Венета Стоянова Гайдарджиева
доц. д-р Георги Бисеров Николов
доц. д-р Камен Димитров Петров
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Ива Павлова Стамова
Защита 21.06.2018 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Статистическо изследване на факторите на регионалния растеж в България за периода 2000 - 2015 г.
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Надежда Александрова Николова
доц. д-р Калоян Валентинов Харалампиев
Становища проф. д-р Валентин Димитров Гоев
доц. д-р Пламен Иванов Петков
доц. д-р Венелин Николаев Бошнаков
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Велико Славчев Иванов
Защита 15.06.2018 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Методи за повишаване на информационната сигурност на университетските бизнес процеси
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Владимир Стоянов Сълов
доц. д-р Моника Веселинова Цанева
Становища проф. д.ик.н. Валентин Стефанов Кисимов
доц. д-р Веселин Димитров Попов
доц. д-р Димитър Иванов Петров
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Венцислава Цветанова Стоянова
Защита 21.06.2018 г. от 14.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Статистическо изучаване на устойчивото развитие
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Николай Стоянов Стоенчев
доц. д-р Александър Цветанов Найденов
Становища проф. д-р Георги Димитров Мишев
доц. д-р Калоян Валентинов Харалампиев
доц. д-р Стела Стойчева Касабова
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Антония Николаева Дицова
Защита 07.06.2018 г. от 14.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Глобалните рискове - аспекти на управлението и комуникацията
Професионално направление Политически науки
Автореферат автореферат
Рецензии доц. д.пол.н. Горан Борисов Горанов
проф. д-р Георги Филипов Генов
Становища проф. д-р Александър Любомиров Рангелов
доц. д-р Мария Андонова Пиргова
доц. д-р Андрей Любенов Георгиев
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Александър Валентинов Владимиров
Защита 07.06.2018 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Президентът на Република България: конституционни правомощия и действителна власт (сравнително изследване на мандатите на президентите Желев, Стоянов и Първанов)
Професионално направление Политически науки
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д.с.н. Михаил Стоянов Мирчев
проф. д-р Александър Иванов Маринов
Становища проф. д-р Георги Недев Янков
проф. д.п.н. Антоний Тодоров Тодоров
доц. д-р Теодора Иванова Калейнска
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Георги Кръстев Кроснаров
Защита 28.05.2018 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Фирменият имидж като конкурентен пазарен фактор
Професионално направление Социология, антропология и науки за културата
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д.с.н. Елка Николаева Тодорова
доц. д-р Саша Владимирова Тодорова
Становища проф. д.с.н. Начко Цветанов Радев
доц. д-р Вяра Борисова Стоилова
доц. д-р Геновева Михова Георгиева
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Ивайло Василев Даргов
Защита 08.06.2018 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Когнитивни отклонения при планирането
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова
доц. д-р Ирена Александрова Славова
Становища проф. д-р Милен Иванов Балтов
доц. д-р Християн Анастасов Танушев
доц. д-р Христо Делчев Мавров
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Стефан Олегов Радев
Защита 25.05.2018 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Отговорност на държавата и общините за вреди (административноправни аспекти)
Професионално направление Право
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Валерий Георгиев Димитров
проф. д-р Дарина Пеева Зиновиева
Становища проф. д.н. Цветан Георгиев Сивков
доц. д-р Нина Стефанова Чилова
доц. д-р Константин Василев Пехливанов
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Мирослав Тодоров Кръстев
Защита 30.05.2018 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Усъвършенстване на управлението на недвижимото културно наследство
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Йорданка Христова Йовкова
проф. д-р Веселин Иванов Благоев
Становища доц. д-р Георги Шинков Забунов
доц. д-р Стоян Костадинов Тагарев
доц. д-р Божидар Костадинов Чапаров
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Ангел Георгиев Ангелов
Защита 31.05.2018 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Облагане на финансовите услуги с ДДС: проблеми и перспективи
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д.ик.н. Велчо Георгиев Стоянов
проф. д-р Андрей Боянов Захариев
Становища проф. д-р Богомил Борисов Манов
доц. д-р Пресияна Стойкова Ненкова
доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Милен Марчев Марков
Защита 31.05.2018 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Анализ "разходи-ползи" на пътната безопасност в Република България
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Румен Йорданов Брусарски
проф. д.ик.н. Методи Димитров Христов
Становища доц. д-р Димитър Ненков Ненков
доц. д-р Георги Димитров Манлиев
доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Кирил Петров Митов
Защита 22.05.2018 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Изследване на моделите за надзор и контрол върху дейността на предприятията за колективно инвестиране
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д.ик.н. Михаил Динев Петров
доц. д-р Емил Асенов Атанасов
Становища проф. д-р Красимир Василев Йорданов
доц. д-р Олег Йорданов Димов
доц. д-р Крум Петков Крумов
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Станислава Христова Лалова
Защита 16.05.2018 г. от 14.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Корпоративно управление: модел за развитието на компаниите семейна собственост (международни аспекти)
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д.ик.н. Лилия Вълчева Каракашева
доц. д-р Иван Стоянов Стойчев
Становища проф. д.ик.н. Бистра Николова Боева
проф. д.ик.н. Данаил Лазаров Данаилов
проф. д-р Емил Спасов Панушев
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Велислава Александрова Иванова
Защита 16.05.2018 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Управление на международни проекти в контекста на устойчивото развитие
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д.ик.н. Бистра Николова Боева
проф. д-р Ингрид Симеонова Шикова
Становища проф. д.ик.н. Лилия Вълчева Каракашева
проф. д-р Руслан Станчев Пенчев
доц. д-р Иван Стоянов Стойчев
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Цветелина Милчева Величкова
Защита 18.05.2018 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Увеличаване на потребителската удовлетвореност от куриерските услуги чрез управление на качеството им
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д.ик.н. Божидар Иванов Хаджиев
проф. д-р Боян Любомиров Дуранкев
Становища проф. д-р Веселин Иванов Благоев
доц. д-р Красимир Маринов Маринов
доц. д-р Надежда Йорданова Димова
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Росица Цветанова Ненчева
Защита 14.05.2018 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Маркетинг на автомобилния бранш в условията на икономическа криза
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Галина Пенчева Младенова
проф. д-р Лина Георгиева Анастасова
Становища проф. д-р Пенчо Митев Иванов
проф. д-р Веселин Иванов Благоев
проф. д-р Евгени Петров Станимиров
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Пламен Гочев Димитров
Защита 18.05.2018 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Комплексен подход за изследване на младите и възрастните на трудовия пазар
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д.ик.н. Мария Георгиева Сотирова
проф. д-р Маргарита Николаева Атанасова
Становища проф. д-р Николай Стоянов Стоенчев
доц. д-р Георги Евгениев Георгиев
доц. д-р Тодор Добромиров Тодоров
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Елена Валтерова Кирилова
Защита 17.05.2018 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Трансформации на бизнес модела в музикалната индустрия в дигитална среда
Професионално направление Обществени комуникации и информационни науки
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Маргарита Йорданова Пешева
доц. д-р Стела Константинова Ангова
Становища доц. д-р Биляна Иванова Томова
доц. д-р Лидия Димитрова Върбанова
доц. д-р Момчил Любенов Георгиев
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Севдана Милкова Дочева
Защита 10.05.2018 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Влияние на информационните и комуникационните технологии върху глобалното неравенство - конвергенция или дивергенция
Професионално направление Политически науки
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Георги Филипов Генов
проф. д-р Татяна Стефанова Хубенова - Делисивкова
Становища проф. д-р Лидия Стоянова Велкова
доц. д.ф.н. Богдана Йорданова Тодорова
доц. д-р Евгения Вангелова Василева
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Паолина Игнатова Маринова
Защита 17.05.2018 г. от 14.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Договор за прехвърляне на право на собственост върху недвижим имот срещу пожизнена рента
Професионално направление Право
Автореферат автореферат
Рецензии доц. д-р Таня Николова Йосифова
доц. д-р Солунка Новкова Попова
Становища проф. д-р Симеон Владимиров Тасев
доц. д-р Мария Петкова Кьосева
доц. д-р Йордан Стефанов Баланов
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Татяна Бориславовна Манчева
Защита 10.05.2018 г. от 15.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Многостранното сътрудничество по отношение на климатичните промени и ролята на Европейския съюз
Професионално направление Политически науки
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Динко Георгиев Динков
доц. д-р Соня Георгиева Хинкова
Становища проф. д-р Александър Любомиров Рангелов
доц. д.пол.н. Горан Борисов Горанов
доц. д-р Андрей Любенов Георгиев
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Веселина Пламенова Лекова
Защита 25.04.2018 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Разработване на ключови компетенции на заетите в електронната търговия
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д.ик.н. Мария Георгиева Сотирова
доц. д-р Иванка Андреева Николова
Становища проф. д.с.н. Цветан Първанов Давидков
проф. д-р Септемврина Георгиева Костова
доц. д-р Михал Стоянов
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Мария Иванова Янкова - Младенова
Защита 26.04.2018 г. от 14.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Управление на партньорски мрежи при реализацията на проекти
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д.ик.н. Асен Златков Ковачев
проф. д.н. Мая Руменова Ламбовска
Становища проф. д.н. Диана Иванова Георгиева
проф. д-р Матилда Иванова Александрова - Бошнакова
проф. д-р Рая Христова Мадгерова
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Десислава Благоева Кочева
Защита 11.05.2018 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Приложение на икономически инструменти за управление на битовите отпадъци в общините в България"
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Храбрин Янушев Башев
доц. д-р Елка Славчева Василева
Становища проф. д-р Димитър Христов Тенчев
доц. д-р Даниела Николова Иванова
доц. д-р Събка Димитрова Пашова
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Мая Емилова Коларова
Защита 04.05.2018 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Медийният образ на тероризма в интернет (журналистическата интерпретация на терористичните актове в Бага, Гариса и Париж)
Професионално направление Обществени комуникации и информационни науки
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д.пс.н. Георги Стоянов Карастоянов
доц. д-р Цветан Монов Кулевски
Становища доц. д-р Стела Константинова Ангова
доц. д-р Теодора Радоева Петрова - Иванова
доц. д-р Мила Иванова Серафимова
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Мартин Евстатиев Стоянов
Защита 12.04.2018 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Ролята на политическите блогове върху трансформации на българското общество
Професионално направление Обществени комуникации и информационни науки
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д.н. Любомир Димчев Стойков
проф. д.н. Иванка Тодорова Мавродиева - Георгиева
Становища проф. д.н. Добринка Станчева Пейчева
доц. д.н. Ивайло Христов Христов
доц. д-р Поля Иванова Иванова
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Таня Альошева Вазова
Защита 14.03.2018 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Компетентностни модели в сектора на дългосрочната грижа
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Любомир Минчев Стефанов
проф. д-р Георги Иванов Шопов
Становища проф. д-р Маргарита Николаева Атанасова
проф. д-р Победа Василева Луканова
проф. д-р Румяна Николаева Нейкова
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Севджан Фикри Сабриева
Защита 20.02.2018 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Влияние на регионалната политика в туризма
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р инж. Димитър Салтиров Димитров
доц. д-р Георги Бисеров Николов
Становища проф. д-р Соня Петрова Докова
доц. д-р Донка Йотова Иванова
доц. д-р Ваня Атанасова Василева
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Елина Венциславова Кърпачева
Защита 21.02.2018 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Частноправен режим за прилагане принципите на корпоративно управление в управлението на публичното акционерно дружество
Професионално направление Право
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Поля Неделчева Голева
доц. д-р Вълчин Здравков Даскалов
Становища проф. д-р Валери Георгиев Димитров
проф. д.н. Георги Стефанов Иванов
доц. д-р Николай Тодоров Колев
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Атанас Петров Петров
Защита 21.02.2018 г. от 15.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Частноправни аспекти на непаричната вноска в капиталово търговско дружество
Професионално направление Право
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Венцислав Петров Стоянов
доц. д-р Мирослав Митьов Димитров
Становища проф. д.н. Методи Марков Марков
проф. д.н. Георги Стефанов Иванов
доц. д-р Вълчин Здравков Даскалов
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Саша Росенова Давидова
Защита 14.02.2018 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Извличане на комуникационни послания от когнитивното безсъзнателно
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Симеон Денев Желев
проф. д.ик.н. Божидар Иванов Хаджиев
Становища проф. д-р Христо Иванов Катранджиев
доц. д-р Надежда Йорданова Димова
доц. д-р Стефан Димитров Серезлиев
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Мариана Белева Друмева
Защита 13.02.2018 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Стопанското развитие на Свищов и дейността на търговските фирми на Цвятко Радославов презвъзраждането
Професионално направление История и археология
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д.ист.н. Иван Динев Русев
доц. д-р Марко Петков Димитров
Становища доц. д.н. Пенчо Денчев Пенчев
проф. д-р Пламен Димитров Митев
доц. д-р Маргарита Стефанова Маринова
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Галя Ангелова Манчева
Защита 22.01.2018 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Влияние на политическия риск върху стойността на валутата (на примера на Германия, Унгария и Албания)
Професионално направление Политически науки
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д.ик.н. Николай Ненов Неновски
доц. д-р Алтин Сюлейман Идризи
Становища проф. д.ф.н. Лазар Георгиев Копринаров
проф. д-р Атанас Георгиев Льондев
доц. д-р Елена Костадинова Симеонова
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Димитрина Николаева Папагалска
Защита 06.02.2018 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Бизнес с интелектуална собственост в телевизионната индустрия
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Виолета Димитрова Цакова
проф. д.н. Любомир Тодоров Халачев
Становища доц. д-р Владя Бориславова Борисова
доц. д-р Орлин Мирчев Спасов
доц. Божанка Георгиева Неделчева
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Владимир Тодоров Тодоров
Защита 15.12.2017 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Тенденции в маркетинга на нови автомобили по света, ЕС и България
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Галина Пенчева Младенова
проф. д-р Веселин Иванов Благоев
Становища проф. д-р Боян Любомиров Дуранкев
доц. д-р Станимир Андонов Андонов
доц. д-р Надежда Йорданова Димова
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Лилия Емилова Лозанова
Защита 15.12.2017 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Фактори за успех при линейно разширение на марката в сектор "Парфюмерия и козметика"
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Симеон Денев Желев
проф. д-р Радка Белчева Илева - Филкова
Становища проф. д-р Галина Пенчева Младенова
доц. д-р Теофана Валентинова Димитрова - Станева
доц. д-р Маруся Иванова Смокова
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Никола Тодоров Танаков
Защита 12.12.2017 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Клъстерите като съвременна форма за развитието на регионите
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Иван Петров Палигоров
доц. д-р Георги Бисеров Николов
Становища проф. д.ик.н. Кирил Петров Ангелов
проф. д-р Даниела Димитрова Тодорова
доц. д-р Николай Иванов Цонков
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Веселин Лъчезаров Грозданов
Защита 03.10.2017 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Усъвършенстване на системата за градска мобилност на населението
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Даниела Димитрова Тодорова
доц. д-р Симеон Ананиев Ананиев
Становища проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов
доц. д-р Борислав Стефанов Арнаудов
доц. д-р Иванка Стоянова Маноилова
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Стоян Стоянов Шаламанов
Защита 27.09.2017 г. от 13.30 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Правата на собственост в институционалния механизъм на икономическата система
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д.ик.н. Камен Георгиев Миркович
доц. д-р Екатерина Стефанова Сотирова - Петкова
Становища проф. д.ик.н. Дянко Христов Минчев
проф. д-р Йордан Иванов Василев
проф. д-р Трайчо Стефанов Спасов
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Петкан Александров Илиев
Защита 26.09.2017 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Икономическа дейност и роля на българската православна църква
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Галина Пенчева Младенова
доц. д-р Людмил Иванов Несторов
Становища доц. д-р Лилия Йотова Борисова
доц. д-р Кристиян Стоянов Хаджиев
доц. д-р Емил Георгиев Трифонов
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Светослав Ангелов Ангелов
Защита 20.09.2017 г. от 15.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Собствените марки на веригата супермаркети - инструмент в Управление на категориите
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Марияна Върбанова Божинова
доц. д-р Виолета Борисова Гълъбова
Становища доц. д-р Силвия Цветкова Терезова
доц. д-р Виолета Янева Димитрова
доц. д-р Симеонка Александрова Петрова
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Яница Маринова Маринова
Защита 21.09.2017 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Телевизионни формати и национален характер (българската душевност в сериали и реалити продукции в програмната схема на БНТ, bTV, NOVA, TV 7)
Професионално направление Обществени комуникации и информационни науки
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д.ф.н. Искра Спасова Арсенова
доц. д-р Биляна Иванова Томова
Становища проф. д-р Лилия Райчева Тодорова - Коларова
доц. д.н. Ивайло Христов Христов
доц. д.н. Добринка Станчева Пейчева
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Петър Владимиров Петров
Защита 15.09.2017 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Отговорност на интернет посредниците за нарушения на авторското право
Професионално направление Право
Автореферат автореферат
Рецензии доц. д.н. Живко Иванов Драганов
доц. д-р Веселина Неделчева Манева
Становища проф. д.ю.н. Цветана Николаева Каменова
проф. д.н. Иван Русчев Русчев
доц. Божанка Георгиева Неделчева
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Виктория Людмилова Русанова
Защита 19.09.2017 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Отговорност на авиопревозвача при въздушен превоз на пътници
Професионално направление Право
Автореферат автореферат
Рецензии доц. д-р Диана Маринова Маринова
доц. Божанка Георгиева Неделчева
Становища проф. д-р Емил Георгиев Константинов
доц. д.н. Живко Иванов Драганов
доц. д-р Ана Владимирова Джумалиева
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Светлозар Стефанов Манасиев
Защита 14.07.2017 г.от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Насоки за усъвършенстване управлението на персонала в транспортните фирми
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов
проф. д-р Тилчо Колев Иванов
Становища проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева
проф. д-р Тодор Константинов Размов
доц. д-р Симеон Ананиев Ананиев
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Марио Дианов Касабов
Защита 14.07.2017 г.от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Дивидентната политика и отражението й върху цената на акциите
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Богомил Борисов Манов
проф. д.ик.н. Методи Димитров Христов
Становища проф. д.ик.н. Велчо Георгиев Стоянов
проф. д-р Андрей Боянов Захариев
доц. д-р Димитър Ненков Ненков
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Ивана Люпчо Стойчевска
Защита 11.07.2017 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Проблеми на финансовата политика във фармацевтичната промишленост
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Маргарита Русева Александрова - Борисова
проф. д-р Огняна Кирилова Стоичкова
Становища проф. д-р Мариана Георгиева Асенова
доц. д-р Димитър Ненков Ненков
доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Иван Иванов Белев
Защита 03.07.2017 г. от 12.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Методи за интеграция на системи за управление на бизнес процеси в корпоративните информационни системи
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии доц. д-р Моника Веселинова Цанева
доц. д-р Силвия Стоянова Парушева
Становища проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов
доц. д-р Александрина Георгиева Мурджева
доц. д-р Александър Димов Димов
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Анна Мишева Йорданова
Защита 03.07.2017 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Методология за изграждане на бизнес интелигентни системи за анализ в производството
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии доц. д-р Моника Веселинова Цанева
доц. д-р Александър Димов Димов
Становища проф. д-р Камелия Георгиева Стефанова
проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов
доц. д-р Силвия Стоянова Парушева
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Анелия Емилова Попова
Защита 13.07.2017 г. от 13.00 часа в зала 2032-А ня УНСС
Тема Манипулативни техники и медийни ефекти в психологията на масовата комуникация
Професионално направление Обществени комуникации и информационни науки
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Венцислав Александров Бондиков
доц. д-р Светла Владимирова Цанкова
Становища проф. д-р Иванка Тодорова Мавродиева - Георгиева
доц. д-р Цветан Монов Кулевски
доц. д.н. Добринка Станчева Пейчева
Резултат от гласуване
Научна степен

 

Кандидат Ралица Руменова Дойчинова
Защита 05.07.2017 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Електронно обучение на човешките ресурси - ефективност и организационни роли
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д.ик.н. Елизабета Кирилова Вачкова
проф. д-р Марин Александров Паунов
Становища проф. д.с.н. Цветан Първанов Давидков
проф. д-р Маргарита Николаева Атанасова
проф. д-р Румяна Николаева Нейкова
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Станимира Йорданова Йорданова
Защита 23.06.2017 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Извличане на знания от неструктурирани данни чрез анализ на мнението на потребителите
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д.ик.н. Валентин Стефанов Кисимов
проф. д-р Владимир Стоянов Сълов
Становища проф. д-р Камелия Георгиева Стефанова
проф. д-р Виолета Флорева Краева
доц. д-р Десислава Георгиева Петрова - Антонова
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Илия Димитров Недялков
Защита 23.06.2017 г. от 15.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Модели на WEB приложения, обработващи големи масиви от данни в реално време
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Емил Петров Денчев
проф. д-р Владимир Тодоров Димитров
Становища проф. д-р Димитър Георгиев Велев
проф. д-р Виолета Флорева Краева
проф. д-р Владимир Стоянов Сълов
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Вероника Пламенова Димитрова
Защита 27.06.2017 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Усъвършенстване разработването на нови продукти, инициирани от потребителите в индустриалните фирми
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Евгени Петров Станимиров
доц. д-р Димитър Марчев Благоев
Становища проф. д-р Милена Кирилова Филипова
доц. д-р Николай Христов Щерев
доц. д-р Стела Иванова Балтова
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Владислав Манолов Цветанов
Защита 29.06.2017 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Растеж на малки и средни предприятия чрез интернационализация на дейността им - по примера на авиоспедиторските фирми на българския пазар
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д.ик.н. Атанас Дамянов Петров
доц. д-р Христина Лазарова Николова
Становища проф. д.ик.н. Кирил Асенов Тодоров
доц. д-р Симеон Ананиев Ананиев
доц. д-р Десислава Иванова Йорданова
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Николай Димитров Кацарски
Защита 14.06.2017 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Финансови отчети на застрахователите - теория, методология и практика
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д.ик.н. Михаил Динев Петров
доц. д-р Мариана Петрова Михайлова
Становища проф. д-р Стоян Димитров Стоянов
проф. д.ик.н. Велчо Георгиев Стоянов
доц. д-р Райна Желева Начева
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Ралица Любомирова Златева
Защита 27.06.2017 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Използване на социалните медии при реализация на маркетинговото управление на бизнес организациите
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Боян Любомиров Дуранкев
проф. д-р Диана Антонова Антонова
Становища проф. д-р Евгени Петров Станимиров
проф. д-р Веселин Иванов Благоев
доц. д-р Николай Христов Щерев
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Атанас Филипов Тотляков
Защита 05.07.2017 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Маркетинг на виното в България
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев
проф. д-р Боян Любомиров Дуранкев
Становища проф. д-р Евгени Петров Станимиров
доц. д-р Албена Тодорова Краева - Митева
доц. д-р Димо Иванов Ангелов
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Лора Гатфан Харуил
Защита 22.06.2017 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Повишаване ефективността на одита на европейски средства
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д.ик.н. Михаил Динев Петров
проф. д-р Красимир Василев Йорданов
Становища проф. д-р Огнян Георгиев Симеонов
проф. д-р Георги Стефанов Иванов
доц. д-р Даниела Петрова Въткова - Милушева
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Даниел Стоянов Панчев
Защита 20.06.2017 г. от 14.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Методика за създаване на адаптивни електронни курсове по меки умения (soft skills)
Професионално направление Администрация и управление
Автореферат автореферат
Рецензии доц. д-р Ангел Ангелов Марчев
доц. д-р Добрин Жеков Добрев
Становища проф. д-р Маргарита Цветанова Харизанова - Чолакова
доц. д-р Пламен Денчев Пъчев
доц. д-р Венцислав Сергеев Савов
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Николай Любчов Алдимиров
Защита 22.06.2017 г. от 12.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Модел за превенция на изпирането на пари в търговските банки
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии доц. д-р Олег Йорданов Димов
доц. д-р Виржиния Иванова Желязкова
Становища проф. д.ик.н. Михаил Динев Петров
доц. д-р Емил Асенов Атанасов
доц. д-р Пепа Монова Стойкова
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Аделина Бранимирова Янкова
Защита 21.06.2017 г. от 14.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Правни средства за защита на вложителите и инвеститорите
Професионално направление Право
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Валери Георгиев Димитров
проф. д-р Дарина Пеева Зиновиева
Становища проф. д-р Христина Тодорова Балабанова
проф. д-р Ганета Минкова Минкова
доц. д-р Мария Нейкова Кънева
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Анелия Благоева Харадинова
Защита 21.06.2017 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Прилагане на доброволни инструменти на екологичната политика в българските фирми
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Дарина Русчева Тодорова
доц. д-р Елка Славчева Василева
Становища проф. д.ик.н. Диана Иванова Георгиева
доц. д-р Даниела Николова Иванова
доц. д-р Георги Иванов Кондев
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Дарина Атанасова Желязкова
Защита 20.06.2017 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Социално-икономически измерения на противодействието на трафика на хора
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Тилчо Колев Иванов
доц. д-р Георги Светлозаров Петрунов
Становища проф. д-р Владко Мичов Иванов
доц. д-р Светла Костадинова Михалева
доц. д-р Константин Христов Пудин
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Лиляна Кръстева Михова
Защита 07.06.2017 г. от 14,30 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Възможности за развитието на устойчиви логистични услуги - макро и микро перспективи
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Ваня Куздова Банабакова
доц. д-р Иванка Славеева Корбанколева
Становища доц. д-р Мирослава Атанасова Раковска
доц. д-р Благо Ангелов Благоев
доц. д-р Силвия Георгиева Благоева
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Мартин Валентинов Танчев
Защита 14.06.2017 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Проблеми при счетоводното отчитане и одита на проекти, финансирани от европейски фондове и международни институции
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Снежана Александрова Башева
проф. д.ик.н. Михаил Динев Петров
Становища проф. д.ик.н. Велчо Георгиев Стоянов
доц. д-р Румяна Савова Пожаревска
доц. д-р Райна Желева Начева
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Ева Цветева Любомирова
Защита 15.06.2017 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Управление на корпоративната социална отговорност: нови канали на комуникация
Професионално направление Обществени комуникации и информационни науки
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Милко Димитров Петров
доц. д-р Стела Константинова Ангова
Становища проф. д.н. Любомир Димчев Стойков
проф. д.н. Иванка Тодорова Мавродиева - Георгиева
проф. д-р Маргарита Йорданова Пешева
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Владимир Викторов Филипов
Защита 05.06.2017 г. от 12.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Бизнес с интелектуална собственост в музикалната индустрия
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Георги Костов Георгиев
доц. д-р Мария Ананиева Маркова
Становища проф. д-р Тенчо Колев Дундов
доц. д-р Владя Бориславова Борисова
доц. Божанка Георгиева Неделчева
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Христин Богомилов Стрижлев
Защита 05.06.2017 г. от 09.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Бизнес с интелектуална собственост в радио индустрията
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Виолета Димитрова Цакова
проф. д-р Станислав Тодоров Семерджиев
Становища доц. д-р Владя Бориславова Борисова
доц. д-р Орлин Мирчев Спасов
доц. Георги Лозанов Георгиев
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Георги Димов Димов
Защита 16.06.2017 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Развитие на транспорта и транспортната инфраструктура в Хасковска област
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Даниела Димитрова Тодорова
доц. д-р Камен Димитров Петров
Становища проф. д-р Соня Петрова Докова
проф. д-р Венета Стоянова Гайдарджиева
доц. д-р Донка Йотова Иванова
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Димитър Найденов Иванов
Защита 31.05.2017 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Корпоративно управление и банков сектор
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д.ик.н. Лилия Вълчева Каракашева
доц. д-р Светлана Колева Александрова - Златанска
Становища проф. д.ик.н. Данаил Лазаров Данаилов
проф. д.ик.н. Бистра Николова Боева
проф. д-р Татяна Стефанова Хубенова - Делисивкова
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Сабрина Василева Калинкова
Защита 26.05.2017 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Методологически и информационни проблеми при проектиране вектора на крайната продукция
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д.ик.н. Васил Манов Петков
проф. д-р Боян Любомиров Дуранкев
Становища проф. д-р Нено Стоянов Димов
доц. д-р Георги Киранов Киранчев
доц. д-р Христо Делчев Мавров
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Донка Славова Радева
Защита 12.06.2017 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Икономика на новото алтернативно земеделие в България. Пермакултура
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Храбрин Янушев Башев
доц. д-р Мария Маринова Пенева
Становища доц. д-р Димитър Методиев Терзиев
доц. д-р Божидар Антонов Иванов
доц. д-р Минко Атанасов Георгиев
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Емилия Сашова Кулинска
Защита 08.06.2017 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Енергийно ефективно поведение на домакинствата
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев
доц. д-р Даниела Николова Иванова
Становища проф. д-р Лина Георгиева Анастасова
доц. д-р Елка Славчева Василева
доц. д-р Събка Димитрова Пашова
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Кристина Стефанова Тодорова
Защита 07.06.2017 г. от 12.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Управление на риска от наводнения чрез екосистемни услуги от земеделските стопанства
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д.ик.н. Юлия Маркова Дойчинова
проф. д-р Дарина Русчева Тодорова
Становища проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев
проф. д-р Илия Спасов Малинов
доц. д-р Зорница Димова Стоянова
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Любомила Димитрова Манева
Защита 06.06.2017 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Усъвършенстване анализа на доходността на инвестициите на АДСИЦ
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Румен Николаев Калчев
доц. д-р Георги Шинков Забунов
Становища доц. д-р Марин Иванов Гълъбов
доц. д-р Иван Желев Иванов
доц. д-р Иван Йочев Боевски
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Вержиния Лазарова Лазарова
Защита 16.05.2017 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Роля на глобалните авиокомпании за туристическата индустрия
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Манол Николов Рибов
доц. д-р Николай Георгиев Цонев
Становища проф. д-р Таня Петрова Парушева
проф. д-р Марин Найденов Нешков
проф. д-р Таня Дъбева Филипова
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Вероника Владимирова Денизова
Защита 16.05.2017 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Формиране на лоялност към туристическата дестинация
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Манол Николов Рибов
доц. д-р Тодорка Христова Тончева
Становища проф. д-р Таня Петрова Парушева
проф. д-р Марин Найденов Нешков
проф. д-р Таня Дъбева Филипова
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Иво Петров Анев
Защита 15.05.2017 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Изследване на синегрията между минералните извори и спа обектите
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Манол Николов Рибов
доц. д-р Мариана Кирилова Янева
Становища доц. д-р Еленита Кирилова Великова
доц. д-р Преслав Михайлов Димитров
доц. д-р Ирена Кирилова Емилова
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Десислава Венциславова Петровска
Защита 28.04.2017 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Стратегическо управление на търговска фирма в условия на криза
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Марияна Върбанова Божинова
проф. д-р Андрей Боянов Захариев
Становища проф. д-р Септемврина Георгиева Костова
доц. д-р Симеонка Александрова Петрова
доц. д-р Силвия Трифонова Трифонова
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Лиляна Йорданова Маринова
Защита 03.05.2017 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Влияние на риска от волатилност върху стойността на фирмата
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д.ик.н. Методи Димитров Христов
проф. д-р Маргарита Русева Александрова
Становища проф. д-р Андрей Боянов Захариев
проф. д-р Светлозар Тодоров Рачев
доц. д-р Лена Минкова Русенова
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Николай Георгиев Мазаджиев
Защита 26.04.2017 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Управление на финансовия риск на транснационални компании
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Ганчо Тодоров Ганчев
доц. д-р Силвия Трифонова Трифонова
Становища проф. д-р Йорданка Йосифова Статева
проф. д-р Стефан Филипов Стефанов
проф. д-р Татяна Стефанова Хубенова - Делисивкова
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Росица Богомилова Малинова
Защита 03.05.2017 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Повишаване ефективността на интермодалните товарни превози в България
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева
проф. д-р Даниела Димитрова Тодорова
Становища проф. д-р Тодор Константинов Размов
проф. д-р Тилчо Колев Иванов
доц. д-р Христина Лазарова Николова
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Росица Василева Златинска
Защита 12.05.2017 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Българската държава и земеделският кредит (края на ХІХ и началото на ХХ век)
Професионално направление История и археология
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Петко Стефанов Петков
доц. д-р Лиляна Димитрова Велева
Становища доц. д.н. Пенчо Денчев Пенчев
доц. д-р Маргарита Стефанова Маринова
доц. д-р Стефан Маринов Минков
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Илонка Свиленова Денева
Защита 09.05.2017 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Методика за анализ на финансовото равновесие на предприятието - състояние и насоки за усъвършенстване
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д.ик.н. Иван Душанов Иванов
доц. д-р Марко Любомиров Тимчев
Становища проф. д.ик.н. Михаил Динев Петров
проф. д-р Красимир Василев Йорданов
доц. д-р Росица Недкова Иванова
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Златин Георгиев Съръстов
Защита 10.05.2017 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Оценяване на инвестиции в условия на несигурност посредством стохастично моделиране и използване на реални опции
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Валентин Кирилов Велев
доц. д-р Пламен Василев Орешарски
Становища доц. д-р Емил Манолов Хърсев
доц. д-р Стефан Маринов Симеонов
доц. д-р Даниела Николова Бобева
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Павел Тодоров Стойнов
Защита 28.03.2017 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Усъвършенстване на анализа на риска от наводнения
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Георги Коев Ботев
доц. д-р Георги Павлов Павлов
Становища проф. д-р Георги Василев Бахчеванов
доц. д-р Пламена Венцеславова Златева
доц. д-р Венелин Николаев Бошнаков
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Иван Иванов Вълчанов
Защита 23.03.2017 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Идентификация на журналистическата професия в конвергентна медийна среда
Професионално направление Обществени комуникации и информационни науки
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д.н. Любомир Димчев Стойков
проф. д.н. Иванка Тодорова Мавродиева - Георгиева
Становища проф. д.ф.н. Калина Грозева Лукова
проф. д-р Илиана Павлова Колева
доц. д-р Стела Константинова Ангова
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Александър Димитров Панайотов
Защита 14.03.2017 г. от 10.30 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Политика за ограничаване на наркоманиите в България: ефективност на управлението в условията на новите информационни и комуникационни технологии
Професионално направление Социология, антропология и науки за културата
Автореферат автореферат
Рецензии доц. д-р Андрей Иванов Нончев
доц. д-р Саша Владимирова Тодорова
Становища проф. д.с.н. Анна Иванова Мантарова
доц. д-р Мария Георгиева Стоянова
доц. д-р Здравка Димитрова Тонева
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Антониа Евлампиос Делиставру
Защита 27.01.2017 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Сегментиране на пазара в Гърция на основа етично потребление
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Ирене Йоанис Тиликиду
проф. д-р Галина Пенчева Младенова
Становища проф. д-р Лина Георгиева Анастасова
проф. д-р Христо Иванов Катранджиев
доц. д-р Маруся Иванова Смокова
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Теодора Василева Златанова
Защита 08.02.2017 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Методологични и приложни аспекти на счетоводството в органите на съдебната власт в Република България
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Стоян Димитров Стоянов
проф. д.ик.н. Михаил Динев Петров
Становища проф. д.ик.н. Иван Душанов Иванов
проф. д.ик.н. Велчо Георгиев Стоянов
доц. д-р Камелия Димитрова Савова - Симеонова
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

Кандидат Милена Цанкова Кунова
Защита 09.02.2017 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Подход за емпирично разпознаване на признаци на качеството на журналистическата заетост
Професионално направление Обществени комуникации и информационни науки
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д.с.н. Петранка Димитрова Филева
доц. д-р Цветан Монов Кулевски
Становища проф. д.ик.н. Пано Даков Лулански
проф. д.н. Иванка Тодорова Мавродиева - Георгиева
доц. д-р Бисер Валериев Златанов
Резултат от гласуване да-5, не-0
Научна степен доктор

 

 

УНСС, Дирекция "Наука", Дирекция "ИТ", 2018