UNWE

Защита за придобиване на НС "Доктор на науките"

Кандидат проф. д-р Симеон Денев Желев
Защита 31.01.2018 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема 100% лоялни, 100% лоялност
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (15.01.2018)
Рецензии проф. Боян Любомиров Дуранкев (15.01.2018)
проф. д-р Галина Пенчева Младенова (15.01.2018)
проф. д-р Евгени Петров Станимиров (15.01.2018)
Становища проф. д-р Христо Иванов Катранджиев (15.01.2018)
проф. д-р Лина Георгиева Анастасова (15.01.2018)
проф. д-р Радка Белчева Илева - Филкова (15.01.2018)
проф. д-р Веселин Иванов Благоев (15.01.2018)
Резултат от гласуване да-7, не-0
Научна степен доктор на науките

 

Кандидат проф. д-р Емил Петров Денчев
Защита 03.10.2017 г. от 14.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Разработване на модел за развитие на ERP системи за клъстери от малки и средни предприятия
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (04.09.2017)
Рецензии проф. д.ик.н. Валентин Стефанов Кисимов (04.09.2017)
проф. д-р Димитър Георгиев Велев (04.09.2017)
проф. д-р Виолета Флорева Краева (04.09.2017)
Становища проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов (04.09.2017)
проф. д-р Владимир Стоянов Сълов (04.09.2017)
проф. д-р Владимир Тодоров Димитров (04.09.2017)
доц. д-р Моника Веселинова Цанева (04.09.2017)
Резултат от гласуване да-7, не-0
Научна степен доктор на науките

 

Кандидат проф. д-р Димитър Радев Радев
Защита 29.06.2017 г. от 14,30 часа в зала 2032-А ня УНСС
Тема Нормативизъм и институционализъм в правото
Професионално направление Право
Автореферат автореферат (29.05.2017)
Рецензии проф. д.ю.н. Георги Иванов Бойчев (29.05.2017)
проф. д-р Тенчо Колев Дундов (29.05.2017)
проф. д-р Лъчезар Иванов Дачев (29.05.2017)
Становища проф. д-р Стефка Стефанова Наумова (29.05.2017)
доц. д-р Константин Веселинов Танев (29.05.2017)
доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева (29.05.2017)
доц. д-р Манол Василиев Станин (29.05.2017)
Резултат от гласуване да-7, не-0
Научна степен доктор на науките

 

Кандидат проф. д-р Кирил Петров Стойчев
Защита 15.12.2016 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Структурно-функционален подход за управление на сигурността и защита на критична инфраструктура
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат (22.11.2016)
Рецензии проф. д-р Димитър Панайотов Димитров (22.11.2016)
проф. д-р Тилчо Колев Иванов (22.11.2016)
проф. д-р Георги Коев Ботев (22.11.2016)
Становища проф. д.н. Севдалина Илиева Димитрова - Енева (22.11.2016)
проф. д.в.н. Георги Василев Бахчеванов (22.11.2016)
проф. д-р Филип Иванов Тодоров (22.11.2016)
доц. д-р Цветан Георгиев Цветков (22.11.2016)
Резултат от гласуване да-7, не-0
Научна степен доктор на науките

 

Кандидат доц. д-р Живко Иванов Драганов
Защита 05.05.2016 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Обекти на интелектуалната собственост. Теоретични основи
Професионално направление Право
Автореферат автореферат (18.04.2016)
Рецензии проф. д-р Златка Георгиева Сукарева (18.04.2016)
проф. д.ю.н. Георги Стефанов Иванов (18.04.2016)
доц. д-р Веселина Неделчева Манева (18.04.2016)
Становища проф. д.ю.н. Цветана Николаева Каменова (18.04.2016)
проф. д-р Стефан Ангелов Стефанов (18.04.2016)
проф. д-р Георги Петров Пенчев (18.04.2016)
доц. Божана Георгиева Неделчева (18.04.2016)
Резултат от гласуване да-7, не-0
Научна степен доктор на науките

 

Кандидат доц. д-р Пенчо Денчев Пенчев
Защита 21.04.2016 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Икономическата теория в историческото изследване на стопанството
Професионално направление История и археология
Автореферат автореферат (05.04.2016)
Рецензии проф. д.ист.н. Иван Динев Русев (05.04.2016)
проф. д.ист.н. Милко Стоянов Палангурски (05.04.2016)
проф. д-р Светла Бориславова Тошкова (05.04.2016)
Становища проф. д-р Пламен Димитров Митев (05.04.2016)
доц. д-р Марко Петков Димитров (05.04.2016)
доц. д-р Евгени Василев Костов (05.04.2016)
доц. д-р Соня Цветанова Вътева (05.04.2016)
Резултат от гласуване да-7, не-0
Научна степен доктор на науките

 

Кандидат проф. д-р Любомир Димчев Стойков
Защита 26.03.2015 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Модата като култура и комуникация
Професионално направление Обществени комуникации и информационни науки
Автореферат автореферат (26.02.2015)
Рецензии проф. д-р Петко Тодоров Тодоров (26.02.2015)
проф. д.изк. Чавдар Иванов Попов (26.02.2015)
проф. д-р Маргарита Йорданова Пешева (26.02.2015)
Становища проф. д.ик.н. Никола Вълков Великов (26.02.2015)
проф. д-р Таня Петрова Парушева (26.02.2015)
проф. д-р Майа Емилова Богданова (26.02.2015)
доц. д-р Биляна Иванова Томова (26.02.2015)
Резултат от гласуване да-7, не-0
Научна степен доктор на науките

 

 

УНСС, Дирекция "Наука", Дирекция "ИТ", 2018