UNWE

Защита за придобиване на НС "Доктор на науките"

Кандидат проф. д-р Симеон Денев Желев
Защита 31.01.2018 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема 100% лоялни, 100% лоялност
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. Боян Любомиров Дуранкев
проф. д-р Галина Пенчева Младенова
проф. д-р Евгени Петров Станимиров
Становища проф. д-р Христо Иванов Катранджиев
проф. д-р Лина Георгиева Анастасова
проф. д-р Радка Белчева Илева - Филкова
проф. д-р Веселин Иванов Благоев
Резултат от гласуване да-7, не-0
Научна степен доктор на науките

 

Кандидат проф. д-р Емил Петров Денчев
Защита 03.10.2017 г. от 14.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Разработване на модел за развитие на ERP системи за клъстери от малки и средни предприятия
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д.ик.н. Валентин Стефанов Кисимов
проф. д-р Димитър Георгиев Велев
проф. д-р Виолета Флорева Краева
Становища проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов
проф. д-р Владимир Стоянов Сълов
проф. д-р Владимир Тодоров Димитров
доц. д-р Моника Веселинова Цанева
Резултат от гласуване да-7, не-0
Научна степен доктор на науките

 

Кандидат проф. д-р Димитър Радев Радев
Защита 29.06.2017 г. от 14,30 часа в зала 2032-А ня УНСС
Тема Нормативизъм и институционализъм в правото
Професионално направление Право
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д.ю.н. Георги Иванов Бойчев
проф. д-р Тенчо Колев Дундов
проф. д-р Лъчезар Иванов Дачев
Становища проф. д-р Стефка Стефанова Наумова
доц. д-р Константин Веселинов Танев
доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева
доц. д-р Манол Василиев Станин
Резултат от гласуване да-7, не-0
Научна степен доктор на науките

 

Кандидат проф. д-р Кирил Петров Стойчев
Защита 15.12.2016 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Структурно-функционален подход за управление на сигурността и защита на критична инфраструктура
Професионално направление Икономика
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Димитър Панайотов Димитров
проф. д-р Тилчо Колев Иванов
проф. д-р Георги Коев Ботев
Становища проф. д.н. Севдалина Илиева Димитрова - Енева
проф. д.в.н. Георги Василев Бахчеванов
проф. д-р Филип Иванов Тодоров
доц. д-р Цветан Георгиев Цветков
Резултат от гласуване да-7, не-0
Научна степен доктор на науките

 

Кандидат доц. д-р Живко Иванов Драганов
Защита 05.05.2016 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Обекти на интелектуалната собственост. Теоретични основи
Професионално направление Право
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Златка Георгиева Сукарева
проф. д.ю.н. Георги Стефанов Иванов
доц. д-р Веселина Неделчева Манева
Становища проф. д.ю.н. Цветана Николаева Каменова
проф. д-р Стефан Ангелов Стефанов
проф. д-р Георги Петров Пенчев
доц. Божана Георгиева Неделчева
Резултат от гласуване да-7, не-0
Научна степен доктор на науките

 

Кандидат доц. д-р Пенчо Денчев Пенчев
Защита 21.04.2016 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Икономическата теория в историческото изследване на стопанството
Професионално направление История и археология
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д.ист.н. Иван Динев Русев
проф. д.ист.н. Милко Стоянов Палангурски
проф. д-р Светла Бориславова Тошкова
Становища проф. д-р Пламен Димитров Митев
доц. д-р Марко Петков Димитров
доц. д-р Евгени Василев Костов
доц. д-р Соня Цветанова Вътева
Резултат от гласуване да-7, не-0
Научна степен доктор на науките

 

Кандидат проф. д-р Любомир Димчев Стойков
Защита 26.03.2015 г. от 10.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Модата като култура и комуникация
Професионално направление Обществени комуникации и информационни науки
Автореферат автореферат
Рецензии проф. д-р Петко Тодоров Тодоров
проф. д.изк. Чавдар Иванов Попов
проф. д-р Маргарита Йорданова Пешева
Становища проф. д.ик.н. Никола Вълков Великов
проф. д-р Таня Петрова Парушева
проф. д-р Майа Емилова Богданова
доц. д-р Биляна Иванова Томова
Резултат от гласуване да-7, не-0
Научна степен доктор на науките

 

 

УНСС, Дирекция "Наука", Дирекция "ИТ", 2018