Дата на публикуване и начало: петък, 27 август 2021 г.

 

Край: сряда, 27 октомври 2021 г.

 УНИВЕРСИТЕТЪТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО – СОФИЯ

 

обявява конкурси за професори по:

 

 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика и управление (икономика и финанси на фирмите за недвижими имоти) - един,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика и управление (управленско консултиране в туризма) - един;

 

доценти по:

 

 • професионално направление 2.1. Филология, научно специалност „Съвременен английски език (когнитивно-прагматичен дискурс анализ)“ – един,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (икономика на недвижимата собственост)“ – един,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (индустриална икономика и управление на конфликти)“ – един,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (софтуерни технологии, иновационна и патентно-лицензионна дейност)“ – един,

 

главни асистенти по:

 

 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ – един,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (стопанска логистика)“ – един,
 • професионално направление 3.6. Право, научна специалност „Административно право и административен процес“ – един,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Световно стопанство и МИО“ – един,
 • професионално направление 3.6. Право, научна специалност „Данъчно право“  – един,
 • професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Администрация и управление (устойчиво развитие на регионите)“ – един,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (управление на човешките ресурси)“ – един,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (интернет маркетинг и маркетингово планиране)“ – един,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (управление на човешките ресурси в бизнеса с недвижими имоти)“ – един,
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Статистика и демография (статистически анализ на панелни данни)“ – един,
 • професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Социално управление (основи на управлението, бизнес комуникации)“ – един,

 

всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” (публикувана в ДВ, бр. 71 от 27.08.2021 г.). Документи се подават в дирекция „Наука”, сектор “Научни съвети и конкурси” при УНСС – София, кабинет 2038, тел. (02) 8195 390.